یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

هدف:

حفاظت رودخانه ها در مقابل تعرض به حریم و بستر آنها، کاهش خسارات سیلاب، بهبود وضع زندگی ساکنان حاشیه رودخانهها و هدایت پتانسیلهای موجود در منطقه به سوی توسعه پایدار.

در مجموع مهندسی رودخانه عبارت است از : مجموعه اقداماتی در زمینه برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری، برای اصلاح شرایط موجود رودخانه ها به منظور افزایش بهره وری و کاهش خسارات آنها.

 

طرحهای مطالعاتی :

شهرستان

رودخانه

طول

Km

مطالعات

آبیک

زیاران

20

ساماندهی، حد بستر و حریم

بوئین زهرا

خررود

39

ساماندهی، حد بستر و حریم، بهره برداری مصالح

بوئین زهرا

کلنجین

24

ساماندهی، بهره برداری مصالح

بوئین زهرا

توآباد

3

ساماندهی (کنترل سیلاب)

تاکستان

ابهررود

47

ساماندهی، بهره برداری مصالح

تاکستان

خررود

47

ساماندهی، بهره برداری مصالح

تاکستان

اسفرورین

9

ساماندهی، بهره برداری مصالح

قزوین

بازار

8

حد بستر و حریم

قزوین

سرشاخه‌های بازار

13

نقشه برداری حد بستر و حریم

 

 

 

 

 

طرحهای اجرایی  :

 

شهرستان

رودخانه

طول

Km

مطالعات

بوئین زهرا

حاجی عرب

4.5

ساماندهی (لایروبی، دیوار ساحلی و ...)

بوئین زهرا

قانی چای

4.6

ساماندهی (لایروبی، دیوار ساحلی و ...)

تاکستان

ابهررود

20

رپرگذاری حد بستر

قزوین

وشته- رجائی دشت

1.25

لایروبی

البرز

باراجین- یالیان

10

رپرگذاری حد بستر

آبیک

زیاران

20

رپرگذاری حد بستر

 
 بازدید:3563
آخرین به روزرسانی: 1395/10/14