سه‌شنبه, 3 اردیبهشت 1398

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/02/17 7

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/28

بازدید:7

تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/01/18 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/27

بازدید:49

انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1397/12/25 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/11

بازدید:50

مزایده یک دستگاه نیسان وانت دو کابین کمک دار( پیکاپ) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/12/19 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/05

بازدید:57

انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در محدوده عملکرد آب منطقه ای قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/11/23 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/07

بازدید:57

مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری 405 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/10/23 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:63

تجدید مناقصه مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه دو آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/10/09 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/24

بازدید:70

10 مناقصه مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه دو آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/29 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/12

بازدید:102

9 مناقصه تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مخزنی بالاخانلو به روش طرح و ساخت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/23 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:115

انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/23 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/08

بازدید:111

تجدید پروژه اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه آمار و اطلاعات حفاظت و بهره برداری ارزیابی دفتر قراردادها 1397/04/05 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:132

7 تجدید عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/22 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/08

بازدید:125

6 تجدید انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/12 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/29

بازدید:112

5 عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/05 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:126

انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصد انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین (اعتبارات جاری شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:194

تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم زمینی رودخانه های استان به طول حدود 67 کیلومتر (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 310

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:310

اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه اطلاعات و آمار حفاظت و بهره برداری (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:153

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/25 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:123

22 تجدید عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/22 149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/09

بازدید:149

12 انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/18 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/03

بازدید:140

« 1 2 3 » صفحه: