سه‌شنبه, 26 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
سال رونق تولید
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
ارزیابی کیفی انجام مطالعات کیفی مخزن سد بالاخانلو ارزیابی دفتر قراردادها 1398/05/26 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/07

بازدید:48

انجام خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/05/19 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/05

بازدید:38

تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/05/02 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/19

بازدید:21

تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/03/22 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/07

بازدید:30

استعلام بهای بیمه تمام خطر ادوات و تجهیزات ثبت و اندازه گیری منابع آبی سطحی و زیرزمینی نصب شده در ایستگاههای آب و هواشناسی دفتر قراردادها 1398/02/24 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/17

بازدید:26

ارزیابی کیفی مشاور انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 1398/02/29 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/17

بازدید:29

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/02/28 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/11

بازدید:24

انجام امور خدماتی و پشتیبانی تنظیف ، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/02/21 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/03

بازدید:22

تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/02/17 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/28

بازدید:24

تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/01/18 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/27

بازدید:68

انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1397/12/25 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/11

بازدید:76

مزایده یک دستگاه نیسان وانت دو کابین کمک دار( پیکاپ) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/12/19 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/05

بازدید:87

انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در محدوده عملکرد آب منطقه ای قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/11/23 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/07

بازدید:97

مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری 405 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/10/23 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:90

تجدید مناقصه مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه دو آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/10/09 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/24

بازدید:98

10 مناقصه مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه دو آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/29 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/12

بازدید:134

9 مناقصه تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مخزنی بالاخانلو به روش طرح و ساخت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/23 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:153

انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/23 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/08

بازدید:139

تجدید پروژه اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه آمار و اطلاعات حفاظت و بهره برداری ارزیابی دفتر قراردادها 1397/04/05 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:173

7 تجدید عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/22 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/08

بازدید:163

« 1 2 3 4 » صفحه: