یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

با معارفه و انتصاب مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای قزوین توسط معاون وزیر نیرو در امور آب فعالیت این شرکت رسماً از روز شنبه 85/7/8 آغاز گردید .

نام و نام خانوادگی

سمت

تاریخ شروع

حمیدپویا

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

91/12/23

رضا اخلاص مند

عضو اصلی

89/3/17

یداله ملکی

عضو اصلی

87/5/5

کامران یوسفی عضو اصلی 97/12/28

 

 بازدید:3631
آخرین به روزرسانی: 1398/01/26