یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

  1. تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه انسداد چاه های غیرمجاز جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز و به روز نمودن آمار و اطلاعات منابع آب استان

1-2- علاوه بر فعالیت اکیپ های امانی شرکت از خدمات پیمانکار (قرارداد به شرکت آریا ویلاسازه به شماره 96/14540/101از تاریخ 1396/12/21به مبلغ 105962624360 ابلاغ شده است) جهت انسداد و پر کردن چاه استفاده خواهد شد.

*در همین زمینه جدول فعالیت های انجام شده به شرح ذیل است:

سال

تعداد دستگاههای حفاری غیرمجاز توقیف شده

انسداد چاههای غیرمجاز

تقلیل منصوبات چاههای مجاز

صدور پروانه بهینه چاههای کشاورزی

حجم صرفه جویی (mcm)

تعداد

حجم صرفه جویی (mcm)

تعداد

حجم صرفه جویی (mcm)

تعداد

حجم صرفه جویی (mcm)

1396 57 220 14.4 26 4.6 111 9.17 28.17

1395

43

329

36.79

10

2.29

139

10.85

49.93

1394

53

658

96.89

84

16.19

129

12.18

125.26

1393

35

281

60.40

122

22.44

49

3.83

86.67

1392

25

35

2.97

30

7.18

32

2.61

12.76

 

2-2- تامین امنیت و حراست از عوامل عملیات انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های غیرمجاز :این وظیفه طی تفاهم نامه ای با بنیاد تعاون ناجا تا پایان سال 1397 به مبلغ 2420 میلیون ریال بر عهده ایشان گذارده شد .بازدید:2930
آخرین به روزرسانی: 1397/05/01