دوشنبه, 23 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است

نرخ تعرفه آب برای چاههای صنعتی با استناد به ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 100/20/42318/94 تاریخ  1/12/1394 به صورت علی الحساب به شرح جدول ذیل پیشنهاد می گردد:                                 

  مبالغ (ریال به ازای هر متر مکعب)

منبع تامین/ برداشت آب

تعرفه نهایی استان به جزء شهر قزوین

تعرفه نهایی شهر قزوین با اعمال ضریب 08/1

آب برداشتی از منابع آب زیرزمینی

دشت آزاد

1229

1327

دشت ممنوعه

1843

1991

آب برداشتی شهرکها و نواحی صنعتی از منابع آب زیرزمینی

دشت ممنوعه

922

995

آب تصفیه نشده از خطوط انتقال و طرحهای تامین آب در محل انشعاب

 (مشمول واحدهای صنعتی و مسکونی که از طریق چاههای شرکت تامین آب می گردد.)

4915

5308

 
 
سایر تعرفه ها
 

نام تعرفه

مستند قانونی

مقدار تعرفه

واحد های خدماتی و تجاری، نظامی و انتظامی

بند 4 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 100/42318/94 تاریخ 1/12/94

استان به جز شهر قزوین

شهر قزوین

3000

4000

بنایی (عمرانی و ساخت و ساز)

بند 4 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 100/42318/94 تاریخ 1/12/94

15000

فروش آب به تانکر

بند 4 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 100/42318/94 تاریخ 1/12/94

25000

آب بسته بندی

بند 2 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 100/42318/94 تاریخ  1/12/1394

5 درصد قیمت عمده فروشی سال قبل درب کارخانه

فروش پساب

به واحدهای کشاورزی

دستورالعمل ابلاغی به شماره 700/88913 تاریخ 16/8/88

400

به واحدهای صنعتی

3000

پذیرش پساب تصفیه شده به کانال

-

800

 
نام تعرفه

مستندات قانونی

مقدار تعرفه

تعرفة حق‌النظارة چاه‌های شرب شهری 2

ابلاغیه

93/27628/31/100تاریخ93/6/8وزیرمحترم نیرو
 

82 ریال برای هر متر مکعب با ضریب 38/1

و حداقل 4.554.000 ریال

تعرفة حق‌النظارة چاه‌های شرب روستایی

ابلاغیه

93/27628/31/100تاریخ93/6/8وزیرمحترم نیرو
 

65 ریال برای هر متر مکعب با ضریب 38/1

و حداقل 4.554.000 ریال

هزینه کارشناسی حفر چاه جدید، کف شکنی، لایروبی، جابجایی چاه و کف‌شکنی، لایروبی  و پیشکاری قنوات و حفر چاه به جای قنات مصوبه وزیر محترم نیرو به شماره 94/161/174/31/100تاریخ 94/3/3 2900000ریال
هزینه کارشناسی نظارت بر عملیات پمپاژ چاهها مصوبه 94/161/174/31/100تاریخ 94/3/3 3210000ریال
هزینه کارشناسی تعیین میزان آبدهی و سایر خدمات کارشناسی مرتبط با منابع آب زیرزمینی مصوبه 94/161/174/31/100تاریخ 94/3/3 1460000ریال
هزینه کارشناسی سازند های سخت مصوبه 94/161/174/31/100تاریخ 94/3/3 4040000ریال

آب‌بهاء پرورش ماهی

بخشنامه شماره 95/170/3439تاریخ 95/2/27

هر کیلو گرمابی 49.800

و هر کیلو سردآبی 82.000

خسارت وارده به آبخوان ناشی از اضافه برداشت بند 4 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 94/42318/100تاریخ 94/12/1و نامه معاون محترم حفاظت شرکت مدیریت منابع آب و احکام صادره دادستانهای محترم

15000 ریال برای هر متر مکعب(مصارف صنعتی)

5000 ریال برای هر متر مکعب(مصارف کشاورزی)

شارژ کارت کنتور هوشمند کشاورزی 2500 ریال برای هر متر مکعب
 
 بازدید:20182
آخرین به روزرسانی: 1395/04/03