یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

پست سازمانی

عنوان در گروه

1

حمید پویا

کارشناسی ارشد زمین شناسی

مدیر عامل

رئیس

2

رضا اخلاص مند

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت

دبیر و عضو

3

کامران یوسفی

کارشناسی ارشد سازه های آبی

معاون طرح و توسعه

عضو ستادی

4

یداله ملکی

کارشناسی ارشد زمین شناسی

معاون حفاظت و بهره برداری

عضو ستادی

5

محمد یاریان

کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب

عضو ستادی

6

ناصر شمس کیا

دکتری منابع آب

-

عضو (کارشناس خبره)

7

علیرضا اردکانی

دکتری عمران- خاک و پی

-

عضو (کارشناس خبره)

8

بیژن نظری

دکتری آبیاری و زهکشی

 -

عضو (کارشناس خبره)

9

شیما کبیری

کارشناسی ارشد سازه های آبی

کارشناس تحقیقات

عضو

 

 

 بازدید:3262
آخرین به روزرسانی: 1396/11/23