یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

ردیف

عنوان خدمت

شرح خدمت

1

خرید اراضی مسیر طرح های عمرانی

 

2

نحوه تملک و پرداخت خسارت ناشی از اجرای طرح های عمرانی

 بازدید:3806
آخرین به روزرسانی: 1394/12/02