یکشنبه, 15 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است

کدام چاه ها ملزم به نصب کنتورهای هوشمند هستند ؟

کنتور هوشمند چیست ؟

برابر مفاد قانونی، حذف، دستکاری و یا عدم نصب کنتورهای هوشمند چه تبعاتی در پی دارد ؟

کنتورهای هوشمند از کدام مرجع قابل تهیه و نصب می باشند ؟

این پیش خوان چه تفاوتی با دفاتر دولت الکترونیک یا پلیس ١٠ +دارند؟

پیش خوان دولت چیست و چه وظیفه ای دارد؟

با مراجعه به دفتر پیشخوان دولت مشخص شد که فرد دیگری به جای من ثبت نام کرده است، چگونه رفتار نمایم؟

با مراجعه به دفتر پیشخوان دولت مشخص شد که نام اینجانب در لیست موجود نیست، چگونه رفتار نمایم؟

چه اقداماتی برای ایمن سازی کانال ها بایستی انجام شود؟

چه خطراتی در حال حاضر شهروندان در ارتباط با کانال تهدید می کند؟

اهداف احداث کانال چیست؟

مشخصات کانال و سابقه ساخت و بهره برداری چیست؟

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها چیست،اعضاء کمیسیون چه کسانی می باشند و در کمیسیون چه مسائلی مورد بررسی قرار می گیرد؟

اراضی بستر رودخانه ها چگونه مشخص می شود ؟

مراجع ذیصلاح جهت رسیدگی به اعتراضات وزارت نیرو کدام ارگان می باشد؟

مراحل صدور حفرچاه چیست؟

اعتبار پروانه های بهره برداری چاه ها چه مدت است؟

صدور مجوز بهره برداری از چاههایی که قبلا حفر گردیده و دارای قدمت می باشند چگونه است؟

چه نوع مصارفی مشمول طرح در کمیته مدیریت منابع آب می شوند ؟

آیا هم اینک از چاهها حق النظاره اخذ می شود؟1 2 صفحه: