یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • حوزه مدیریت عامل
  • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل : حمید پویا
  • مدیریت حقوقی
   • مدیر حقوقی : حسین زمانی
  • مدیریت حراست
   • مدیر حراست : حمید الیاسی
  • مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل
   • مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل : فرزانه صادق زاده
  • معاونت برنامه ریزی
   • عضو اصلی هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی : رضا اخلاص مند
   • مدیریت درآمدزایی و تجهیز منابع مالی
    • مدیر درآمدزایی و تجهیزمنابع مالی : جعفر اصغری
   • مدیریت فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت
    • مدیریت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی
     • مدیر برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی : اکرم اسدی
   • معاونت حفاظت و بهره برداری
    • عضو اصلی هیئت مدیره و معاون حفاظت و بهره برداری : یداله ملکی
    • مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آبی
     • مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب : محمد محجوب
    • مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
     • مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی : شهروز حدادی نژاد
    • مدیریت رودخانه و سواحل
     • مدیر رودخانه ها و سواحل : محرمعلی کریمی
    • مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
     • دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب : محمدزضا زارع باغابری
    • امور منابع آب شهرستان ها
     • اداره منابع آب شهرستان آوج
      • رئیس اداره منابع آب شهرستان آوج : مرتضی کرامت
     • اداره منابع آب شهرستان البرز
      • رئیس اداره منابع آب شهرستان البرز : سیدحسام مهدیون
     • اداره منابع آب شهرستان آبیک
      • رئیس اداره منابع آب شهرستان آبیک : فضلعلی عبدالهی
     • مدیریت منابع آب شهرستان تاکستان
      • مدیر منابع آب شهرستان تاکستان : حسن نصیری
     • مدیریت منابع آب شهرستان بوئین زهرا
      • مدیر منابع آب شهرستان بوئین زهرا : علی نصراله زاده
     • مدیریت منابع آب شهرستان قزوین
      • مدیر منابع آب شهرستان قزوین : محسن مولایی
   • معاونت طرح و توسعه
    • عضو اصلی هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه : کامران یوسفی
    • مدیریت مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازه
     • مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازه : فرشاد شریعتی
    • مدیریت فنی آب
     • مدیریت طرحهای توسعه منابع آبی
      • مدیر طرحهای توسعه منابع آبی : سدکمال الدین موسوی
    • معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
     • معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : ابراهیم جعفرنیا
     • مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
      • مدیریت منابع انسانی،آموزش و رفاه
       • مدیر منابع انسانی،آموزش و رفاه : محمد تابش فرد
      • مدیریت مالی و ذیحسابی
      • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
       • مدیر مطالعات پایه منابع آب : محمد یاریان
      • مدیریت قراردادها
       • مدیریت روابط عمومی
        • مدیر روابط عمومی : فراس خواجوی