دوشنبه, 30 اردیبهشت 1398

 

طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) قزوین در سال تحصیلی 94-93 پایان یافت

با شروع امتحانات دانش آموزان در پایان سال تحصیلی، طرح ملی دانش آموزی نجات آب خاتمه یافت. در پایان طرح به منظور ارزیابی علمی و اجرایی، آزمونی با عنوان "پس آزمون" در میان دانش آموزانی که در "پیش آزمون" شرکت کرده بودند، برگزار گردید. فرم ارزیابی عملکرد اجرایی طرح نیز توسط مربیان مدارس مجری طرح تکمیل و در اختیار مشاور طرح قرار گرفت.

در حال حاضر، ارزیابی آزمونهای ابتدایی و انتهایی (پیش آزمون و پس آزمون) و داوری آثار مسابقه داناب در حال انجام می باشد.بازدید:2220
آخرین به روزرسانی: 1394/04/20