یکشنبه, 26 خرداد 1398

کدام چاه ها ملزم به نصب کنتورهای هوشمند هستند ؟

کنتور هوشمند چیست ؟

برابر مفاد قانونی، حذف، دستکاری و یا عدم نصب کنتورهای هوشمند چه تبعاتی در پی دارد ؟

کنتورهای هوشمند از کدام مرجع قابل تهیه و نصب می باشند ؟

این پیش خوان چه تفاوتی با دفاتر دولت الکترونیک یا پلیس ١٠ +دارند؟

پیش خوان دولت چیست و چه وظیفه ای دارد؟

با مراجعه به دفتر پیشخوان دولت مشخص شد که فرد دیگری به جای من ثبت نام کرده است، چگونه رفتار نمایم؟

با مراجعه به دفتر پیشخوان دولت مشخص شد که نام اینجانب در لیست موجود نیست، چگونه رفتار نمایم؟

چه اقداماتی برای ایمن سازی کانال ها بایستی انجام شود؟

چه خطراتی در حال حاضر شهروندان در ارتباط با کانال تهدید می کند؟

اهداف احداث کانال چیست؟

مشخصات کانال و سابقه ساخت و بهره برداری چیست؟

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها چیست،اعضاء کمیسیون چه کسانی می باشند و در کمیسیون چه مسائلی مورد بررسی قرار می گیرد؟

اراضی بستر رودخانه ها چگونه مشخص می شود ؟

مراجع ذیصلاح جهت رسیدگی به اعتراضات وزارت نیرو کدام ارگان می باشد؟

مراحل صدور حفرچاه چیست؟

اعتبار پروانه های بهره برداری چاه ها چه مدت است؟

صدور مجوز بهره برداری از چاههایی که قبلا حفر گردیده و دارای قدمت می باشند چگونه است؟

چه نوع مصارفی مشمول طرح در کمیته مدیریت منابع آب می شوند ؟

آیا هم اینک از چاهها حق النظاره اخذ می شود؟1 2 صفحه: