یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

 

 گروه: پروژه های شرکت
کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی سد مخزنی نهب
هدف از انجام پروژه: 1- اجرای شبکه مدرن در 8300هکتار اراضی پایاب سد نهب جهت استفاده بهتر از آب 2- انتقال 80 میلیون مترمکعب آب تخصیصی سد نهب به اراضی پایاب(36800هکتار) 3- ارتقای راندمان استفاده از آب

 

تاریخ شروع : 1395/06/28  |  تاریخ پایان : 1397/06/27

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای قزوین- نماینده مجری طرح: سید کمال الدین موسوی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 3   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های شرکت
آبرسانی از سد طالقان به استان قزوین
هدف: تامین کمبود آب شرب به میزان 60 م م م در سال برای بیش از 80 درصد از جمعیت استان تا افق 1425

 

تاریخ شروع : 1396/05/15  |  تاریخ پایان : 1399/01/15

مجری طرح : نماینده مجری طرح : مهدی منصور دهقان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 5   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های شرکت
ساختمان سد بالاخانلو
- تامین بخشی از نیاز شرب 5 شهربوئین زهرا، سگزآباد، شال، دانسفهان، اسفرورین و 36 روستای منطقه بوئین زهرا - تنظیم آب موردنیاز جهت بهبود آبیاری اراضی تلفیقی کشاورزی موجود در شبکه سد بالاخانلو - حفظ نیاز محیط زیست - تغذیه مصنوعی آبخوان و کنترل سیلاب های منطقه

 

تاریخ شروع : 1392/09/10  |  تاریخ پایان : 1398/08/08

مجری طرح : نماینده مجری طرح: مرتضی تاجداری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 60   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های شرکت
ساختمان سد نهب
1- ذخیره جریانات نابهنگام و سیلابی رودخانه خررود 2- مدیریت بهره‌برداری از منابع آب با هدف حفظ و بهبود آبخوان دشت قزوین 3- توسعه شبکه های مدرن آبیاری و کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی 4- بالابردن رفاه نسبی کشاورزان و ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستائیان 5- تنظیم 110/2 میلیون مترمکعب جریان آب رودخانه خررود با هدف تنظیم 80 میلیون متر مکعب آب برای 37000 هکتار اراضی کشاورزی پایین دست- 30 میلیون مترمکعب تغذیه مصنوعی و تأمین نیازهای زیست محیطی

 

تاریخ شروع : 1393/05/15  |  تاریخ پایان : 1396/12/15

مجری طرح : نماینده مجری طرح: سید کمال الدین موسوی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 62   درصد   

توضیحات بیشتر