یکشنبه, 19 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است

 

 گروه: پروژه های شرکت
ساختمان سد نهب
اهداف احداث پروژه سد مخزنی نهب عبارتند از: 1) ذخیره جریانات نابهنگام و سیلابی رودخانه خررود، 2) تنظیم آب برای اراضی کشاورزی پائین دست، 3) مدیریت بهره‌برداری از منابع آب با هدف حفظ و بهبود آبخوان دشت قزوین، 4) احداث شبکه های مدرن آبیاری و کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و 5) بالابردن رفاه نسبی کشاورزان، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستائیان.

 

تاریخ شروع : 1386/07/01  |  تاریخ پایان : 1400/06/31

مجری طرح : سید کمال الدین موسوی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 87   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های شرکت
شبکه آبیاری و زهکشی سد مخزنی نهب
اهداف اجرای پروژه عبارتند از: 1) توسعه شبکه های مدرن آبیاری و کشاورزی، 2) افزایش راندمان آبیاری و صرفه جویی درمصرف آب کشاورزی، 3) بالابردن رفاه نسبی کشاورزان و ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستائیان، 4) انتقال 80 میلیون مترمکعب آب برای بهبود آبیاری بالغ بر 36800 هکتار اراضی کشاورزی پایین دست بصورت تلفیقی با آب زیرزمینی

 

تاریخ شروع : 1388/06/01  |  تاریخ پایان : 1400/06/31

مجری طرح : مهدی منصور دهقان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 44   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های شرکت
ساختمان سد بالاخانلو
اهداف احداث سد مخزنی بالاخانلو عبارتند از: 1) تامین بخشی از نیاز شرب 5 شهر بوئین زهرا، سگزآباد، شال، دانسفهان، اسفرورین و 36 روستای منطقه بوئین زهرا، 2) تنظیم آب موردنیاز جهت بهبود آبیاری اراضی تلفیقی کشاورزی منطقه، 3) حفظ نیاز محیط زیست و 4) تغذیه مصنوعی آبخوان و کنترل سیلاب های منطقه.

 

تاریخ شروع : 1392/09/10  |  تاریخ پایان : 1400/06/31

مجری طرح : محمد قمری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 62   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های شرکت
طرح آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین
هدف از اجرای طرح آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین عبارتست از: 1) آبرسانی به 14 شهر و 194 روستای استان قزوین از محل سد طالقان به میزان 60 میلیون متر مکعب در سال، 2) کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی با توجه به افت کمی و کیفی آبخوان. این طرح شامل 2 پروژه به شرح ذیل می باشد: 1) پروژه احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهر ها و روستاهای استان قزوین 2) پروژه تامین مالی، احداث، بهره برداری و انتقال تاسیسات تصفیه خانه آب شرب قزوین از سد طالقان به روش BOT

 

تاریخ شروع : 1396/05/15  |  تاریخ پایان : 1402/06/31

مجری طرح : فاطمه اردکانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 8.1   درصد   

توضیحات بیشتر