شنبه, 14 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است

شناسنامه خدمت صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
شناسنامه خدمت خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
شناسنامه خدمت طرح ملی دانش آموزی داناب
شناسنامه خدمت بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه
شناسنامه خدمت صدور پروانه حفر چاه به جای چاه
شناسنامه خدمت صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل
شناسنامه خدمت مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی، شرب و سایر مصارف)
شناسنامه خدمت برقی کردن چاه
شناسنامه خدمت استعلامات
شناسنامه خدمت نظارت ،ارزیابی ،کنترل پیمانکاران
شناسنامه خدمت بررسی - درخواست تجدید پروانه و تمدیدبهره برداری
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های(کشاورزی ، صنعتی
، شرب و سایر مصارف)
شناسنامه خدمت تمدبد پروانه بهره برداری از آب های سطحی
واحدهای صنعتی و کشاورزی
شناسنامه خدمت درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع
آبی
شناسنامه خدمت رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب -
های سطحی واحدهای آبزی پروری
شناسنامه خدمت رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از
آب های سطحی واحدهای کشاورزی
شناسنامه خدمت رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای
شناسنامه خدمت راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی
شناسنامه خدمت تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی
شناسنامه خدمت طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان
شناسنامه خدمت تدوین نظام ناجیان آب
شناسنامه خدمت ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح
شناسنامه خدمت معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری -
تحت فشار و پوشش
شناسنامه خدمت بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری
شناسنامه خدمت بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری
شناسنامه خدمت بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه
شناسنامه خدمت بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه
شناسنامه خدمت درخواست آزمایش پمپاژ
شناسنامه خدمت بررسی درخواست تغییر نامه پروانه بهره برداری (صنعتی ،کشاورزی و آبزی پروری)
شناسنامه خدمت تغییر نامه صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی
شناسنامه خدمت صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن
شناسنامه خدمت بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات

 بازدید:757
آخرین به روزرسانی: 1398/04/05