شنبه, 27 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
سال رونق تولید
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
انجام عملیات تکمیل ساختمان ایستگاههای تبخیرسنجی و آبسنجی رودبار الموت شرقی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/08/11 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/23

بازدید:14

عملیات اجرای بتن پوشش(لاینینگ) 9/5 کیلومتر از مسیر کانال خاکی تاکستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/08/01 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/13

بازدید:27

فروش یک دستگاه مینی بوس هیوندای مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/08

بازدید:16

تجدید مناقصه انجام خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل در ستاد و ادرات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/07/17 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:27

ارزیابی کیفی انجام مطالعات کیفی مخزن سد بالاخانلو ارزیابی دفتر قراردادها 1398/05/26 271

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/07

بازدید:271

انجام خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/05/19 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/05

بازدید:42

تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/05/02 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/19

بازدید:29

تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/03/22 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/07

بازدید:36

استعلام بهای بیمه تمام خطر ادوات و تجهیزات ثبت و اندازه گیری منابع آبی سطحی و زیرزمینی نصب شده در ایستگاههای آب و هواشناسی دفتر قراردادها 1398/02/24 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/17

بازدید:33

ارزیابی کیفی مشاور انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 1398/02/29 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/17

بازدید:34

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/02/28 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/11

بازدید:30

انجام امور خدماتی و پشتیبانی تنظیف ، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/02/21 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/03

بازدید:27

تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/02/17 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/28

بازدید:31

تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/01/18 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/27

بازدید:71

انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1397/12/25 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/11

بازدید:80

مزایده یک دستگاه نیسان وانت دو کابین کمک دار( پیکاپ) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/12/19 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/05

بازدید:91

انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در محدوده عملکرد آب منطقه ای قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/11/23 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/07

بازدید:108

مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری 405 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/10/23 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:94

تجدید مناقصه مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه دو آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/10/09 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/24

بازدید:102

10 مناقصه مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه دو آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/29 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/12

بازدید:143

« 1 2 3 4 » صفحه: