شنبه, 5 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بیانات مقام معظم رهبری پویش
هفته دولت
#هر هفته: الف_ب_ایران
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
محرم و صفر
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
19و952و337 انجام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم ساختمان اداری جدید شرکت ارزیابی دفتر قراردادها 1399/07/12 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/31

بازدید:20

احداث راه روستایی درجه 3 حدود 3.6 کیلومتر- سد مخزنی نهب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/06/31 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/15

بازدید:33

انجام عملیات ساماندهی و بهسازی رودخانه شترک در محدوده شریفیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/05/26 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/14

بازدید:47

شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی ، احداث و بهره برداری سامانه انتقال آب از خروجی تصفیه خانه آب زیاران به شهرها و روستاهای تحت پوشش به روش BOT خودگردان ارزیابی دفتر قراردادها 1399/06/05 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/06

بازدید:72

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی نهب و تاسیسات وابسته ارزیابی دفتر قراردادها 1399/05/04 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/17

بازدید:120

انجام عملیات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/04/29 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/16

بازدید:65

اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه های حاجی عرب و دلیچای مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/04/22 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/10

بازدید:70

انجام عملیات طرح ساماندهی رودخانه آقچه مزار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/04/22 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/10

بازدید:77

انجام خدمات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از مجموعه اماکن و تاسیسات تحت پوشش شرکت آب منطقه ای قزوین در محدوده فعالیت شرکت در ستاد و پروژ ها مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/03/24 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:109

1 انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوضه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 1399/03/17 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/03

بازدید:117

انجام امور خدمات پشتیبانی تنظیف ، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/03/10 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/24

بازدید:101

انجام عملیات اجرایی احداث کانال های pc1 الی pc5 شبکه آبیاری سد مخزنی نهب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/03/21 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/24

بازدید:162

انجام عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه های جزمه ، تازه آباد و زیاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/02/27 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/13

بازدید:124

1 تهیه نقشه توپوگرافی ، ساخت پیلار و خدمات میکروژئودزی سد مخزنی بالاخانلو ارزیابی دفتر قراردادها 1399/02/29 136

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/07

بازدید:136

انجام عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه های جزمه ، تازه آباد و زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/12/21 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/07

بازدید:143

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آب زیرزمینی و سطحی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/30

بازدید:144

انجام عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه یالیان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/12/12 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:139

خرید تجهیزات پایش کیفیت آب مخزن سد بالاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/12/10 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/27

بازدید:124

خرید تجهیزات پایش کیفیت آب مخزن سد نهب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/12/10 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/27

بازدید:128

انجام عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه بازار مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/12/10 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/27

بازدید:117

« 1 2 3 4 5 » صفحه: