جمعه, 4 خرداد 1397

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
6 تجدید انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/12 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/29

بازدید:10

5 عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/05 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:28

انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین (اعتبارات جاری شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:72

تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم زمینی رودخانه های استان به طول حدود 67 کیلومتر (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:105

اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه اطلاعات و آمار حفاظت و بهره برداری (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:42

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/25 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:29

22 تجدید عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/22 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/09

بازدید:36

12 انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/18 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/03

بازدید:45

20 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/11 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/27

بازدید:46

خرید، حمل و نصب قطعات و تجهیزات یدکی ایستگاههای آب و هواشناسی و تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:50

انجام عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:51

11 مناقصه اجرای کانال انتقال اصلی جهت استفاده از پساب تصفیه خانه تاکستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/27 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/14

بازدید:86

1 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/20 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:65

فروش یک دستگاه خودرو سبک مازاد قابل شماره گذاری (پژو 405 مدل 1385) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/15 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:49

انجام عملیات حفاری و لوله گذاری 15 حلقه چاههای پیزومتری (مشاهده ای) در محدوده دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/07 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:92

عملیات تهیه ، حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل) شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/15

بازدید:76

2 انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/11

بازدید:74

1 مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/24 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/09

بازدید:89

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخافات منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 1396/11/16 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/01

بازدید:111

تجدید مزایده فروش 2 دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده از طریق سامانهsetadiran مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/12 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/27

بازدید:99

« 1 2 3 » صفحه:
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای قزوین است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا