چهارشنبه, 23 آبان 1397

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
10 مناقصه مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه دو آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/29 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/12

بازدید:31

9 مناقصه تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مخزنی بالاخانلو به روش طرح و ساخت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/23 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:51

انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/23 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/08

بازدید:61

تجدید پروژه اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه آمار و اطلاعات حفاظت و بهره برداری ارزیابی دفتر قراردادها 1397/04/05 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:89

7 تجدید عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/22 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/08

بازدید:84

6 تجدید انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/12 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/29

بازدید:63

5 عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/05 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:85

انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین (اعتبارات جاری شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:134

تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم زمینی رودخانه های استان به طول حدود 67 کیلومتر (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 202

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:202

اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه اطلاعات و آمار حفاظت و بهره برداری (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:107

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/25 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:79

22 تجدید عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/22 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/09

بازدید:92

12 انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/18 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/03

بازدید:89

20 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/11 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/27

بازدید:90

خرید، حمل و نصب قطعات و تجهیزات یدکی ایستگاههای آب و هواشناسی و تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:99

انجام عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:111

11 مناقصه اجرای کانال انتقال اصلی جهت استفاده از پساب تصفیه خانه تاکستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/27 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/14

بازدید:147

1 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/20 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:116

فروش یک دستگاه خودرو سبک مازاد قابل شماره گذاری (پژو 405 مدل 1385) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/15 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:101

انجام عملیات حفاری و لوله گذاری 15 حلقه چاههای پیزومتری (مشاهده ای) در محدوده دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/07 157

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:157

« 1 2 3 » صفحه: