پنجشنبه, 3 اسفند 1396

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
فروش یک دستگاه خودرو سبک مازاد قابل شماره گذاری (پژو 405 مدل 1385) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/15 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:20

انجام عملیات حفاری و لوله گذاری 15 حلقه چاههای پیزومتری (مشاهده ای) در محدوده دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/07 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:52

عملیات تهیه ، حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل) شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/15

بازدید:36

2 انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/11

بازدید:30

1 مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/24 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/09

بازدید:43

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخافات منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 1396/11/16 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/01

بازدید:79

تجدید مزایده فروش 2 دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده از طریق سامانهsetadiran مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/12 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/27

بازدید:66

فروش دو دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده از طریق سامانه ستاد(setadiran) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها- 1396/09/26 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:89

انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب سد طالقان به مصارف شرب استان ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/08/15 212

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/29

بازدید:212

استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت مصالح بتنی و خاکی پروژه احداث کانال اصلی شبکه آبیاری سد نهب ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/07/22 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/04

بازدید:122

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/07/22 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/04

بازدید:110

انجام خدمات اندازه گیری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/06/21 171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/11

بازدید:171

120 انجام خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/05/28 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/10

بازدید:103

واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/04/20 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/31

بازدید:120

1 احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای استان قزوین مطابق اسناد و شرایط مناقصه ارزیابی دفتر قراردادها 1396/03/22 602

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:602

انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/03/10 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/25

بازدید:110

1 تجدید مزایده عمومی واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/02 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/14

بازدید:118

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/23 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/09

بازدید:119

خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و فضای سبز ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/23 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/09

بازدید:114

واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/01/16 221

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:221

1 2 صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای قزوین است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا