دوشنبه, 23 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی نهب و تاسیسات وابسته ارزیابی دفتر قراردادها 1399/05/04 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/17

بازدید:18

انجام عملیات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/04/29 7

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/16

بازدید:7

اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه های حاجی عرب و دلیچای مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/04/22 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/10

بازدید:11

انجام عملیات طرح ساماندهی رودخانه آقچه مزار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/04/22 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/10

بازدید:12

انجام خدمات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از مجموعه اماکن و تاسیسات تحت پوشش شرکت آب منطقه ای قزوین در محدوده فعالیت شرکت در ستاد و پروژ ها مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/03/24 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:43

1 انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوضه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 1399/03/17 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/03

بازدید:55

انجام امور خدمات پشتیبانی تنظیف ، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/03/10 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/24

بازدید:42

انجام عملیات اجرایی احداث کانال های pc1 الی pc5 شبکه آبیاری سد مخزنی نهب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/03/21 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/24

بازدید:94

انجام عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه های جزمه ، تازه آباد و زیاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/02/27 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/13

بازدید:60

1 تهیه نقشه توپوگرافی ، ساخت پیلار و خدمات میکروژئودزی سد مخزنی بالاخانلو ارزیابی دفتر قراردادها 1399/02/29 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/07

بازدید:75

انجام عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه های جزمه ، تازه آباد و زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/12/21 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/07

بازدید:79

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آب زیرزمینی و سطحی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/30

بازدید:74

انجام عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه یالیان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/12/12 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:73

خرید تجهیزات پایش کیفیت آب مخزن سد بالاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/12/10 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/27

بازدید:59

خرید تجهیزات پایش کیفیت آب مخزن سد نهب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/12/10 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/27

بازدید:59

انجام عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه بازار مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/12/10 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/27

بازدید:57

انجام عملیات اجرای ساماندهی رودخانه بیدستان و احداث مخزن کنترل سیلاب شهرک مهرگان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/11/26 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/13

بازدید:71

انجام عملیات اجرای باکس بتنی مسلح جایگزین کانال آبیاری موجود در روستای مهدی آباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/11/26 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/13

بازدید:70

ارائه خدمات مشاوره بازرسی فنی در مراحل تهیه مصالح ، ساخت ، حمل ، بارگیری و باراندازی ، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال پروژه سد مخزنی بالاخانلو ارزیابی دفتر قراردادها 1398/10/07 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/24

بازدید:97

2 تجدید مناقصه انجام عملیات تکمیل ساختمان ایستگاههای تبخیرسنجی و آبسنجی رودبار الموت شرقی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/09/13 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/28

بازدید:108

« 1 2 3 4 5 » صفحه: