چهارشنبه, 5 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق (مدیریت مصرف)
سال رونق تولید
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان
تغذیه مصنوعی قزوین

صدور مجوز حفر چاه به جای قنات

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای قزوین

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری ( مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان ها)

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

info@qzrw.ir

شرح خدمت:

ﺗأمین آب مورد نیاز اراضی تحت شرب قنات از طریق حفر چاه

مدارک مورد نیاز:

-درخواست کتبی

- درخواست درقالب  فرم شماره 1

 - فیش هزینه کارشناسی و سایر مدارک لازم

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و اداره ثبت اسناد و املاک

هزینه های انجام خدمت:

 
هزینه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ   2.532.070 ریال 

هزینه نظارت بر آزمون ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎه  2.801.300 ریال    

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

امام خمینی (ره)

شماره حساب:

2175083303006

نام صاحب حساب:

آب منطقه ای قزوین

مدت زمان اجرای خدمت:

55روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی ) 

شرایط خاص خدمت:

انطباق درخواست با قوانین و مقررات مربوطه

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

اخذ درخواست کتبی ، فرم درخواست محضری، اسناد مالکیت ، لیست شرکاء و حقابه بران چاه باتایید شورای اسلامی روستا از متقاضی

 

10روز

2

اخذ میزان و حدود اراضی تحت شرب از جهاد کشاورزی همچنین امکان انجام روشهای آبیاری نوین در صورت نیاز

 

-

3

بررسی حقوقی مدارک ارائه شده

 

4روز

4

استعلام سابقه آماری چاه از دفتر مطالعات شرکت

 

7روز

5

اخذ هزینه کارشناسی ، بازدید چاه و تهیه گزارش فنی

 

10روز

6

طرح پرونده در کمیسیون و تعیین مشخصات فنی چاه

 

10روز

7

اعلام نظریه کمیسیون به متقاضی و صدور مجوز عقد قرارداد با شرکت حفاری دارای صلاحیت

 

2روز

8

اخذ قرارداد حفاری از متقاضی و صدور مجوز حفر چاه

 

7روز

9

تهیه گزارش کارشناسی تعیین منصوبات بهره برداری، پس از حفر چاه و آزمایش پمپاژ

 

10روز

10

صدور پروانه بهره برداری از چاه

 

5روز

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

حسین

زمانی

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 262)8-33239655-028

 

 بازدید:1536
آخرین به روزرسانی: 1394/10/19