شنبه, 25 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است

نرخ تعرفه آب تحویلی و برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با استناد به ابلاغیه های وزیر محترم نیرو به شماره 99/100/4051 تاریخ  1399/3/25 به صورت علی الحساب بشرح جدول ذیل پیشنهاد می گردد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مبالغ (ریال به ازای هر متر مکعب)        

منبع تامین برداشت آب

 

تعرفه نهایی استان به جزء شهر قزوین

 

تعرفه نهایی شهر قزوین با اعمال ضریب 1/19

 

ماه عادی ماه گرم ماه عادی ماه گرم

آب برداشتی از منابع آب زیرزمینی

دشت آزاد

1411

1694

1679

2015

دشت ممنوعه

2117

2540

2519

3023

 

آب برداشتی شهرکها و نواحی صنعتی از منابع آب زیرزمینی

 

دشت آزاد 706 847 840 1008

دشت ممنوعه

1058

1271

1259

1498

آب تصفیه نشده از خطوط انتقال و طرحهای تامین آب در محل انشعاب

 

6020

 

7164

 
 
سایر تعرفه ها

نام تعرفه

پیشنهاد تعرفه (ریال به ازای هر متر مکعب)

مستند قانونی

عمومی دولتی

مراکز دولتی غیر آموزشی ، صدا و سیما ، مراکز نظامی و انتظامی، فضای سبز شهرها ، مصارف اشتراکی (عمومی ) شهرکها و مجتمع های مسکونی

3.531

ردیف 1 جدول پیوست بند 2 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 96/512052/20/100 تاریخ1396/12/13

آموزش و اماکن مذهبی

مراکز آموزشی ، باشگاههای ورزشی ، کتابخانه ها ، موزه ها ، مراکز نگهداری از معلولین و ایتام و افراد بی سرپرست ، بقاع متبرکه ، گلزار شهداء ، بیمارستانهای آموزشی و مراکز درمانی بیماریهای خاص  

3585

ردیف 2 جدول پیوست بند 2 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 96/512052/20/100 تاریخ1396/12/13

 

تجاری

واحدهای تجاری، خدماتی و سایر مراکز خدمات غیردولتی

4.387

ردیف 3 جدول پیوست بند 2 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 96/512052/20/100 تاریخ1396/12/13

آزاد و بنایی

عمرانی و ساخت و ساز

23.540

ردیف 4 جدول پیوست بند 2 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 96/512052/20/100 تاریخ1396/12/13

سایر به استثناء مشمولین ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب

تانکرهای خدماتی(فروش آب به تانکر)

37.450 ردیف 5 جدول پیوست بند 2 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 96/512052/20/100 تاریخ1396/12/13
آب برداشتی توسط شهرکها و مجتمع های مسکونی از چاههای دارای پروانه بهره برداری

فروش پساب

به واحدهای کشاورزی

730

دستورالعمل ابلاغی به شماره88913/700 تاریخ 88/8/16

واحدهای خدماتی و فضای سبز 

1.820

  به واحدهای صنعتی 4.400

پذیرش پساب تصفیه شده به کانال

1.230

آب بسته بندی ، نوشابه سازی ، یخ سازی ، دلستر، دوغ و کلیه موارد مشابه

5 درصد قیمت عمده فروشی سال قبل درب کارخانه معادل 100.000 ریال به ازای هر متر مکعب

بند 1 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 96/51205/20/100 تاریخ  12/13/1396
چاههای مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب ( شرب خانگی) حداقل رقم ثابت 5.885.000 ریال و به ازای هر متر مکعب 5.885 ریال ردیف 5 جدول پیوست بند 2 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 96/512052/20/100 تاریخ1396/12/13
 
 بازدید:54
آخرین به روزرسانی: 1399/05/01