یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

منابع آب های زیرزمینی

منابع آب زیر زمینی استان شامل منابع آب زیر زمینی آبخوان دشت قزوین ، بخشی از دشت قیدار در منطقه آوج و سفره های بسیار کوچک محلی با پتانسیل های محدود در مناطق مختلف اعم از طارم سفلی ،الموت و آوج میباشد. در ضمن منابع آب سازندهای سخت هنوز در استان مورد شناسایی و یا بهره برداری قرار نگرفته است لیکن با توجه به وضعت زمین شناسی و لیتو لوژی امکان وجود چنین منابعی در استان وجود دارد.دشت قزوین در سال 1341 مورد توجه کارشناسان داخلی و خارجی منابع آب قرار گرفته و عملیات شناسایی و در پی آن بهره برداری از دشت آغاز گردید. کارشناسان وقت پتانسیل این دشت را ابتدا تا 300 میلیون متر مکعب ، چند سال بعد 500 میلیون متر مکعب اعلام نمودند و اکنون پس از گذشت 42 سال از شروع بهره برداری از آن ما شاهد تخلیه بیش از 5/1 میلیارد متر مکعب آب از آن هستیم که البته این برداشت بسیار بیشتر از پتانسیل آن بوده و موجب افت سطح آب  زیر زمینی و ایجاد کسری مخزن شده است. با توجه به کسری مخزن حدود 320 میلیون متر مکعبی و حجم تخلیه هایی که صورت میگیرد پتانسیل دشت قزوین حدود 2/1 میلیارد متر مکعب تخمین زده میشود.  ضریب ذخیره این دشت بین 5 تا 6 درصد و ذخیره آن بر اساس گزار ش مهندسین مشاور آبخوان بین 18-16 میلیارد متر مکعب میباشد. دشت قیدار بخشی از استان زنجان و بخشی از استان قزوین را شامل می شود.

 

منابع آبهای سطحی                  

استان قزوین در دو حوزه آبریز رودخانه سفید رود و رودخانه شور قرار دارد ،در قسمت شمالی استان رودخانه شاهرود قرار دارد که بیشترین پتانسیل آب سطحی استان در آن جاری است شاخه های اصلی این رودخانه الموت رود و طالقانرود میباشد. در بخش حوزه شور استان رودخانه های متعددی بصورت دائمی و فصلی وجود دارد که مهمترین آنها خررود،ابهر رود،حاجی عرب  و رودخانه های باراجین،بازار،دلی چای و.....می باشد.

عمده ترین منبع آب سطحی استان در بخش شمالی آن یعنی حوزه رودخانه شاهرود قرار دارد این رودخانه از پیوستن رودخانه های الموت رود طالقانرود و چندین شاخه فرعی تشکیل شده و آب آن وارد دریاچه سد سفید رود میگردد.کل آورد سالانه آن در محل ایستگاه هیدرومتری پل لوشان 8/1012 میلیون متر مکعب می باشد. در بخش حوزه شور نیز رودخانه های کوچک و بزرگ متعددی وجود دارد. که خررود با متوسط آورد سالانه(متوسط درازمدت 42 ساله از سال آبی 44-43 تا 85-84) 21/95 میلیون مترمکعب (خروجی از ایستگاه آبگرم)، ابهررود 61/51  میلیون مترمکعب (خروجی از ایستگاه قروه ) و حاجی عرب با 01/22  میلیون متر مکعب ( خروجی از ایستگاه حاجی عرب ) از مهمترین این رودخانه ها می باشند.

 

                                                                       میزان مصرف سالانه منابع آب استان                                                                                                                          

شرح مصرف منابع آب
(میلیون متر مکعب) (درصد)
آب سطحی 617 24
آب زیرزمینی 1992 76
جمع کل 2609 100
 

                   

منابع آب سطحی : 617 میلیون متر مکعب
سد طالقان 298میلیون متر مکعب
رودخانه های مهم شامل خررود،ابهررود،حاجی عرب رود 319میلیون متر مکعب
طول رودخانه های استان 2750کیلومتر
منابع آب زیرزمینی :1992میلیون مترمکعب
چاه 8204حلقه 1807میلیون متر مکعب
چشمه 13852دهنه 126میلیون متر مکعب
قنات313رشته 59میلیون متر مکعب

 بازدید:6224
آخرین به روزرسانی: 1395/12/24