یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

کیومرث دانشجو
 

 نام و نام خانوادگی: کیومرثدانشجو

     

   

 تحصیلات

 لیسانس : عمران - آب از دانشگاه تبریز

 فوق لیسانس : عمران - خاک و پی از دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

  سوابق کاری

  • مدیر و مدیر کل امور آب استان ایلام
  • مدیر طرح های ملی آب منطقه ای غرب
  • مدیر امور آب و نماینده مجری طرح های ملی آب منطقه ای آذربایجان غربی
  • سرپرست پروژه های بانک جهانی و مدیر طرح های ملی آب منطقه ای آذربایجان غربی

تاریخ تودیع : 23/12/91

 بازدید:3468
آخرین به روزرسانی: 1395/10/11