پنجشنبه, 2 خرداد 1398

سابقه طرح :

مطالعات مرحله اول طرح با استفاده از اعتبارات ملی در سال 1387 شروع شده و در سال 1389 به اتمام رسید. اجرای طرح در سال 1390 شروع شده ضمنا در قالب مطالعات مذکور خدمات جنبی منجمله تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر انجام گرفته است.

 

هدف طرح :

ساماندهی جریانات سیلابی مسیل های منطقه جهت استفاده در حوضچه های تغذیه مصنوعی مخروطه افکنه ابهررود ( سالانه 30 میلیون متر مکعب ) – به تاخیر انداختن جریان های سیلابی در بستر مسیل ها و انجام تغذیه واداری- مدیریت آبخوان مخروطه افکنه ابهر رود.

 

موقعیت و مشخصات پروژه:

آبراهه های شمال غرب قزوین شامل شیرازک، کوهین، بشر، دالاد، دلی چای

 

مرحله انجام مطالعات:

اتمام مطالعات تکمیلی مرحله دوم

 

خلاصه ونتایج عملیات :

عملیات اجرایی کانال 5/18 کیلومتر توسط همکاران محترم انجام گردیده است و عملیات اجرایی کانال 5/11 کیلومتر در برنامه آتی قرار دارد.

  

تصاویر پروژه

 بازدید:2776
آخرین به روزرسانی: 1395/10/18