سه‌شنبه, 21 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است

ماموریت بخش آب:

وزارت نیرو در بخش آب عهده‌دار مدیریت پایدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب کشور در سطح کشورهای همسایه و منطقه است.

وزارت نیرو در بخش آب با در نظر گرفتن ارزش ذاتی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی این ماده حیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار و رکن اصلی آمایش سرزمین بر آن است تا با مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع و مصارف آب، نسبت به عرضه آب مطمئن، کافی و قابل مصرف متناسب با ظرفیت‌های ملی اقدام نموده و از این راه نقش خود را در ارتقاء بهداشت، رفاه اجتماعی و توسعه پایدار ایفا نماید.وزارت نیرو در این بخش با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط، بسترهای لازم را برای انجام مطالعات، حفاظت، بهره‌برداری و تخصیص بهینه منابع، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تولید انرژی برقابی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، فنی و اجرایی در سطح ملی و فراملی- با تأکید بر کشورهای منطقه- فراهم می‌نماید.بخش آب با تکیه بر هم‌اندیشی کارکنان توانمند و متعهد خود و مشارکت آنان در تصمیم‌سازی‌ها، تشکیلات فراگیر، تجربیات فنی و مدیریتی و سرمایه‌گذاری‌های اثربخش، نسبت به تولید و توسعه دانش فنی و علوم مهندسی اقدام نموده و با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی و فناوری‌های نوین ضمن بهبود شاخص‌های کمی و کیفی مدیریت منابع آب، منافع کلیه ذینفعان خود را به ویژه در بخش‌های شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، محیط‌زیست و سایر ذی‌مدخلان برآورده می‌سازد.

 

ماموریت آب منطقه ای استان قزوین:

تامین آب در استان قزوین با  :

ایجاد تعادل در منابع آب و مصارف و حفظ اطمینان از کیفیت آب حفظ، نگهداری و مدیریت منابع آب ،تاسیسات آبی و حفظ حریم و بستر  رودخانه

 

بیانیه رسالت :

ما مصممیم در محیطی صمیمی از طریق مدیریت مشارکتی ، با اتکا به نیروی انسانی کارآمد و ارتباط با سایر مراکز علمی وبا استفاده از منابع اعتباری ملی ، مدیریت آب در استان قزوین را با رسالت ذیل به انجام رسانیم:

شناخت ، مطـالعه ، توسعه ، حفاظـت مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب ، ایجاد ، توسعه ، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی ( به استثنای تاسیسات و سازه های مربوط به آب و فاضلاب) در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین ومقررات مربوط و سیاستهای وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی می باشیم.

به منظورنیل به اهداف مندرج دراساسنامه، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود مجاز به انجام اقدامات زیر می باشد :

1- انجام مطالعات لازم برای شناخت ، توسعه و بهره برداری از منابع آب.
2- تهیه واجرای طرح ها و پروژه های تامین آب و انتقال آب برای بخش های مختلف مصرف ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، آبرسانی به شهرها وصنایع ، پایداری وایمنی سدها، مهندسی رودخانه‌ها، کنترل سیلاب، تغذیه مصنوعی.
3- بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وسازه های تامین و انتقال آب  .
4- بهره برداری ازمنابع آب در چارچوب سیاست ها ، ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو.
5- اجرای برنامه ها و مصوبات واموری که وزارت نیرو دراجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایرقوانین و مقررات مربوط به آب ( ازجمله مطالعات پایه حفاظت کمی وکیفی و نظارت بربهره برداری ازمنابع آب ) به عنوان کارگزاری ارجاع می نماید. 
6- کارگزاری وزارت نیرو درتخصیص آب مورد نیاز بخش های مختلف مصرف .
7- انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تاسیسات آبی و به کاربردن روش های جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب وتاسیسات و سازه های وابسته 
8- واگذاری اشتراک به متقاضیان براساس تعرفه های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.
9- تحویل آب مورد نیاز به مشترکان در بخش های مختلف مصرف براساس تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذیربط.
10- خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرایی ، بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب و سازه های آبی و  خدمات به مشترکان درراستای کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات.
11- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی وخارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش اشتراک آب و سایر روش‌های تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
12- جلب مشارکت مردمی و بخش غیردولـتی دراجرای طرح‌های توسعه منابع آب، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به صنایع و شهرها، مهندسی رودخانه و سواحل، تغذیه مصنوعی و بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آب. 
13- همکاری واشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی ، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت. 
14- انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی درچارجوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

اهداف راهبردی:

 • استفاده از پسابها ، احیاء قنوات ،باروری ابرها و تعادل بخشی سفره ها
 • استفاده از منابع آبی خارج از حوزه
 • شناسائی و بهره برداری بهینه از منابع آبهای شور و غیر متعارف
 • افزایش ارزش افزوده به ازای هر واحد مصرفی آب
 • افزایش کارایی و کاهش تلفات در کلیه مراحل زنجیره استحصال تا مصرف
 • همزمانی و هماهنگی در اجرای طرحهای ذخیره‌سازی و تأمین آب با طرحهای آبرسانی به شهرها و صنایع و طرحهای مکمل آب
 • بهبود مدیریت مصرف آب کشاورزی
 • تحویل حجمی آب براساس سند ملی آب و توجه ویژه به الگوی زمانی بهینه مصرف (به ویژه در آبیاری) در بهره‌برداری از تأسیسات آبی و طرحهای تأمین آب
 • تعیین و کاربرد الگوی مصرف بر اساس رعایت مصرف «مطلوب و ضرور» با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان
 • بازچرخانی و استفاده از منابع آب غیرمتعارف (وضع مقررات لازم و فراهم نمودن زمینه‌های فنی و عملی استفاده مجدد از آب)
 • ایجاد سامانه‌های نوین تأمین و توزیع آب شرب (نظیر سیستمهای دوگانه و آب بسته‌بندی در مناطق فاقد آب با کیفیت بالا)
 • افزایش سهم بخش صنعت از کل مصرف آب برای تأمین نیازهای توسعه صنعتی کشور
 • اولویت بخشی به اعمال روشهای فراگیر مدیریت تقاضا و مصرف آب نسبت به مدیریت تأمین آب در تخصیص منابع مالی
 • اعمال مدیریت توأمان عرضه و تقاضا و هماهنگی در مدیریت تأمین و مصرف آب
 • تعادل بخشی آبخوان‌های با بیلان منفی و کیفیت نامناسب
 • ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از طریق تمهیدات غیرسازه‌ای و سازه‌ای
 • انتخاب الگوی مناسب توسعه در مناطق با محدودیت آب نظیر توسعه صنعت محور، صنایع با نیازآبی کم، خدمات و کشت گلخانه‌ای واجد ارزش اقتصادی بالا
 • افزایش منابع در دسترس برای ترمیم منابع آبی از طریق استفاده تلفیقی از آبهای سطحی و زیرزمینی، تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب و  بکارگیری روشهای نوین استحصال آب
 • اولویت در اجرای برنامه‌های آبخیزداری در سدهای موجود و در دست ساخت به منظور جلوگیری از فرسایش و رسوبگذاری و حفظ پوشش گیاهی و کاهش سیلاب
 • الزام مجتمع‌های کشت و صنعت به کاهش آلاینده‌ها در پساب‌های کشاورزی
 • تخصیص پساب تصفیه شده به سرمایه‌گذار تصفیه‌کننده فاضلاب (با در نظر گرفتن حق خرید توسط دولت به قیمت کارشناسی در دشتهای ممنوعه)
 • افزایش ضریب ایمنی منابع آب و تأسیسات در دست بهره‌برداری تأمین آب شرب با اولویت حریم چاه‌های آب شرب منابع آب سطحی برای مصون‌سازی تأسیسات از خطر ورود آلودگی سریع
 • تعیین بستر و حریم، آزادسازی و حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و مسیل‌های استان
 • ایجاد نظام تخصیص برای مصارف الزامی (شامل: مصارف پایه شرب، صنعت، کشاورزی و پایه محیط‌زیست)
 • تخصیص آب به سایر مصارف در هر یک از حوضه‌های آبریز فرعی در قالب سازوکارهای اقتصادی (بازار رقابتی)
 • جابجایی تخصیص آب‌های با کیفیت بالا برای شرب و رفع کمبودها از طریق جایگزینی آب سایر مصارف با پساب‌های تصفیه شده
 • تشکیل بازار آب در جهت تقویت ارزش اقتصادی، تخصیص بهینه و تثبیت حقوق آب
 • تنوع بخشی در ضوابط و روشهای جلب سرمایه‌های بخش خصوصی و مشارکت بهره‌برداران آب در تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری از طرحهای عمرانی آب و کشاورزی
 • گسترش آگاهی عمومی و توسعه فناوری و تحقیقات با ویژگیهای: کاربردی، بوم سازگار، اقتصادی و مبتنی بر نیازهای فعلی و آتی
 • ظرفیت‌سازی و تربیت نیروی انسانی (و به‌هنگام‌سازی دانش و ارتقای مهارت آنان)
 • دستیابی به روشها و فناوری نوین جهانی (انتقال فناوری و دانش فنی ) و همگام‌سازی با روند سریع پیشرفت‌های جهانی
 • انجام تحقیقات کاربردی در زمینه‌های مرتبطبازدید:3455
آخرین به روزرسانی: 1395/10/04