یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی استان قزوین بر اساس تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی، جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور و قانون توزیع عادلانه آب تشکیل گردیده است.

این کمیسیون، مرجعی شبه قضایی و مستقل و  مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه (تقویض شده به رئیس کل دادگستری استان ها)، یک نفر نماینده سازمان جهادکشاورزی استان با حکم رئیس آن سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیرعامل شرکت بوده و نسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام می نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد.

آرای کمیسیون مذکور پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری  می باشد.  از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون احاطه گردیده است. دبیرخانه این کمیسیون در شرکت آب منطقه ای قزوین مستقر می باشد که اشخاص می توانند شکوائیه های خود را در قالب فرمت مخصوص شکوائیه به انضمام اوراق هویتی برابر اصل شده و سایر اسناد و مدارک لازم به دبیرخانه این کمیسیون تسلیم نمایند.

 

قوانین و مقرارات 

فرم شکوائیه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

 بازدید:281
آخرین به روزرسانی: 1397/10/30