یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

شهرستان های معین ، یاری جو و یاری رسان در استان قزوین

ردیف

منطقه یاری جو

شهرستان

استان یاری رسان

جانشین استان یاری رسان

حوادث غالب منطقه

1

منطقه قزوین

قزوین

البرز

مرکزی

سیل،زلزله

2

منطقه الموت

قزوین

مازندران

گیلان

سیل،زلزله،رانش زمین

3

منطقه طارم

قزوین

گیلان

مازندران

سیل،زلزله،رانش زمین

4

منطقه آبیک

آبیک

مرکزی

البرز

زلزله

5

منطقه آوج

آوج

همدان

مرکزی

سیل،زلزله،رانش زمین

6

منطقه بوئین زهرا

بوئین زهرا

همدان

زنجان

سیل،زلزله

7

منطقه الوند

البرز

گیلان

مازندران

سیل،زلزله

8

منطقه تاکستان

تاکستان

زنجان

گیلان

سیل،زلزله،طوفان

 بازدید:597
آخرین به روزرسانی: 1397/03/09