یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

نظر به اهمیت و ضرورت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در کشور و با عنایت به تأکید مقام عالی وزارت نیرو مبنی بر انجام امور و اقدامات لازم جهت تحقق اهداف و برنامه های مرتبط با سیاست های اجرایی طرح یاد شده از جمله تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و بهره گیری از ظرفیت ها، امکانات و منابع دانشگاه ها تفاهم نامه همکاری، آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای ما بین شرکت آب منطقه ای قزوین و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) امضاء و مبادله شد.

در همین راستا پروپوزالهای پژوهشی با عناوین مرتبط با  طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی جهت ارسال به گروه تحقیقات کاربردی این شرکت به فراخوان گذاشته می شود. 

اساتید، پژوهشگران و محققین دانشگاه ها و موسسات علمی و تحقیقاتی می توانند پیشنهادهای پژوهشی خود را با عنوان مذکور، حداکثر تا تاریخ 97/10/30 به گروه تحقیقات کاربردی این شرکت ارسال نمایند.بازدید:947
آخرین به روزرسانی: 1397/03/20