یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

هدف طرح:

ارتقا راندمان آبیاری و امکان بهتر تامین آب  75000هکتار اراضی تحت پوشش
ترمیم شکستگی ها و فرسودگی ها و ایجاد شرایط اولیه شبکه تا حد ممــکن
شبکه آبیاری دشت قزوین شامل :
کانال اصلی به طول 94 کیلومتر
12 رشته کانال درجه 1 به طول مجموع 129 کیلومتر
31  رشته کانال درجه 2 به طول مجـموع 85 کیلومتر
90 رشته کانال درجـــه 3 بـه طول مجموع 238 کیلومتر
کانال های درجه 4 به طول مجموع حــــدودا  500 کیلومتر

 

 

 

مشخصات کانال ها
کانال اصلی طول 94 کیلومتر با دبی ورودی 30 مترمکعب در
 ثانیه و دبی 3 متر مکعب در ثانیه در انتهای مسیر 
کانالهای غرب شبکه 7 رشته کانال درجه 1 بطول 68 کیلومتر
15 رشته کانال درجه 2 بطول 31 کیلومتر
52 رشته کانال درجه 3 بطول 125 کیلومتر
کانالهای شرق شبکه
  5 رشته کانال درجه 1 بطول  61    کیلومتر
16  رشته کانال درجه 2 بطول 54   کیلومتر
38 رشته کانال درجه 3 بطول 113 کیلومتر

 

اقدامات انجام شده:

احداث گاردریل در نقاط  حادثه خیز شبکه آبیاری دشت قزوین به طول 19220 متر
عملیات ترمیم پوشش بتنی به حجم  22000 مترمکعب وبه طول بیش از 100 کیلومتر
عملیات لایروبی کانال ها، سیفو ن ها، سازه ها و کالورت ها وترمیم جاده سرویس بهحجم بیش از 45000 مترمکعب
تعمیر دریچه های هیدرومکانیکال کانال اصلی و تنظیم آنها
عملیات ساخت دریچه های هیدرومکانیکال کانال اصلی و کانالهای غرب شبکه
تهیه اسناد جهت احداث 86 کیلومتر گاردریل در نقاط  حادثه خیز شبکه آبیاری دشت قزوین
تهیه اسناد جهت مرمت درز ترک موجود در بند انحرافی زیاران ، فلوم و کانال اصلی شبکه آبیاری دشت قزوین
شروع مطالعات مرمت و بهسازی کانال های درجه 4 شبکه آبیاری دشت قزوین به صورت 500 هکتار پایلوت
 

     

 

 

بعد از مرمت و بازسازی بعد از مرمت و بازسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازدید:640
آخرین به روزرسانی: 1396/12/05