یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

 نرخ تعرفه خدمات آب تحویلی و برداشتی با استناد به ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 94/42318/20/100 تاریخ 1394/12/1به صورت علی الحساب به شرح جدول ذیل تعیین گردید:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         مبالغ (ریال به ازای هر متر مکعب)

منبع تامین/ برداشت آب

 

تعرفه نهایی استان به جزء شهر قزوین

 

تعرفه نهایی شهر قزوین با اعمال ضریب 1/08

 

ماه عادی ماه گرم ماه عادی ماه گرم

آب برداشتی از منابع آب زیرزمینی

دشت آزاد

1152

1382

1244

1492

دشت ممنوعه

1728

2074

1866

 

2240

 

آب برداشتی شهرکها و نواحی صنعتی از منابع آب زیرزمینی

 

دشت آزاد 576 691 622 746

دشت ممنوعه

864

1037

933

 

1120

آب تصفیه نشده از خطوط انتقال و طرحهای تامین آب در محل انشعاب

 

4915

 

5308

 
 
سایر تعرفه ها

نام تعرفه

پیشنهاد تعرفه (ریال به ازای هر متر مکعب)

مستند قانونی

عمومی دولتی

مراکز دولتی غیر آموزشی، صدا و سیما، مراکز نظامی و انتظامی،  مصارف اشتراکی (عمومی)  شهرکها و مجتمعهای مسکونی

4000

بند 4 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 94/42318/100تاریخ

 94/12/1

فضای سبز شهرها

2500

آموزش و اماکن مذهبی

مراکز آموزشی، باشگاههای ورزشی، کتابخانه ها، موزه ها، مراکز نگهداری از معلولین و ایتام و افراد بی سرپرست، بقاع متبرکه، گلزار شهداء، بیمارستانهای آموزشی و مراکز درمانی صبیماریهای خا

3000

تجاری

واحدهای تجاری، خدماتی و سایر مراکز خدمات غیردولتی

4000

آزاد بنایی

عمرانی و ساخت و ساز

16500

سایر

فروش آب به تانکر

27500

فروش پساب

به واحدهای کشاورزی

440

دستورالعمل ابلاغی به شماره 88913/700 تاریخ 88/8/16

به واحدهای صنعتی

3300

پذیرش پساب تصفیه شده به کانال

880

آب بسته بندی

100000

بند 2 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 94/42318/100 تاریخ  1394/12/1

فضای سبز آب بسته بندی و شستشو

5000

چاههای مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب (شرب خانگی)

مطابق بند 3 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 94/42318/100 تاریخ  1394/12/1 و براساس جدول پلکانی مصرف (ضمنا به صورت علی الحساب مبلغ پنج میلیون ریال بابت بدهی سال 95 مشترکینی که از ابتدای سال 96 کنتور نصب کرده اند تعیین گردید.)

 
 بازدید:11455
آخرین به روزرسانی: 1396/05/21