یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

سابقه طرح :

 مطالعات در قالب دشت قزوین و ساماندهی رودخانه های تاکستان انجام شده است.

 

هدف طرح :

- مطالعه و اجرای طرح  تأمین آب روستای قلات (سد قلات)

تنظیم به میزان 12.98 میلیون متر مکعب: شامل شرب به میزان 7  میلیون متر مکعب آب به شهر تاکستان و روستاهای منطقه (جمعیت تحت پوشش برای افق 1415: 77907 نفر ) - صنعت در شهرک صنعتی نیکویه به میزان 0.2 میلیون متر مکعب -  کشاورزی جهت  بهبود 420 هکتار اراضی پایاب سد 2.8 میلیون متر مکعب  -  زیست محیطی 2.98میلیون متر مکعب.

 

موقعیت و مشخصات پروژه:

نوع سد: سنگریزه ای با  هسته رسی،  ارتفاع از بستر رودخانه: 41.3 متر و حجم مخزن: 17.4 میلیون متر مکعب

 

مرحله انجام مطالعات:

مطالعات مرحله اول سد قلات انجام شده است و پس از اخذ تخصیص منابع آب ادامه مطالعات پیگیری خواهد شد.

 

خلاصه و نتایج عملیات :

پروژه ها به مرحله  اجرا نرسیده است.

 بازدید:2067
آخرین به روزرسانی: 1395/10/15