یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

سابقه طرح :

مطالعات در قالب دشت قزوین و ساماندهی رودخانه های تاکستان انجام شده است.

 

هدف طرح :

1- طرحهای کوچک تأمین آب شهرستان تاکستان (مطالعات در راستای پتانسیل یابی منابع آبی و پاسخگویی جهت درخواستهای مردمی ( نتیجه مطالعات دو بند انحرافی قلعه و آزاد ده با 175 هکتار اراضی تحت پوشش و آب تنظیمی 1.61میلیون مر مکعب))

2-پتانسیل یابی جهت تامین آب باغات سنتی شهر تاکستان و استفاده بهینه از منابع آب موجود

 

موقعیت و مشخصات پروژه:

بند انحرافی آزاد ده با ارتفاع 5 متر و طول 34.8 متر

بند انحرافی قلعه با ارتفاع 5 متر و طول 31.8 متر

 

مرحله انجام مطالعات:

مطالعات بندهای انحرافی انجام شده و آلبوم نقشه های اجرایی تهیه شده است  و پس از تآمین اعتبار اجرا خواهد شد.

 

خلاصه و نتایج عملیات : پروژه ها به مرحله  اجرا نرسیده است.

 بازدید:2020
آخرین به روزرسانی: 1395/10/18