یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

عنوان پروژه:

مطالعه و اجرای طرحهای کوچک تأمین آب شهرستان آوج

 

سابقه طرح :

مطالعات مرحله اول طرح های کوچک تأمین آب شهرستان بوئین زهرا، انجام و پس از ارتقای بخش آوج به شهرستان به دلیل موقعیت پروژه ها در شهرستان آوج ، مطالعات مرحله دوم و تکمیلی بندهای انحرافی چوبینه، هرائین، خسرو آباد و وروق انجام گردید.

 

هدف طرح :

بهبود شرایط آبگیری از رودخانه برای آبیاری اراضی حقابه بر جمعاً به مساحت 190هکتار

- بند انحرافی چوبینه  با حدود 50 هکتار و اثر بخشی 0.45 میلیون متر مکعب

- بند انحرافی هرائین  با حدود 50 هکتار و اثر بخشی 045 میلیون متر مکعب

- بند انحرافی خسروآباد  با حدود 40 هکتار و اثر بخشی 0.35 میلیون متر مکعب

- بند انحرافی وروق  با حدود 50 هکتار و اثر بخشی 0.6 میلیون متر مکعب

 

موقعیت و مشخصات پروژه:

 بند انحرافی چوبینه با ارتفاع 3 متر و طول 20 متر

 بند انحرافی هرائین با ارتفاع 2 متر و طول 12 متر

بند انحرافی خسروآباد با ارتفاع 2 متر و طول 15 متر

بند انحرافی وروق با ارتفاع 7 متر و طول 15 متر

 

مرحله انجام مطالعات:

مرحله اول و دوم مطالعات انجام شده است.

 

خلاصه و نتایج عملیات : 

مطالعات به اتمام رسیده و آلبوم نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه آماده می باشد و پس از تأمین اعتبار لازم اجرا خواهند شد.

 بازدید:1987
آخرین به روزرسانی: 1395/10/18