یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

سابقه طرح :

این طرح در سال 1386شروع و در سال 1388به پایان رسیده و هم اکنون در دست بهره برداری می باشد.

 

هدف طرح :

این طرح جهت آبیاری حدود 30هکتار از اراضی روستای مارکین طراحی و اجراشده است.

 

موقعیت و مشخصات پروژه:

این پروژه در منطقه الموت قزوین شهر رجایی دشت روستایی مارکین قرارگرفته است.دارای یک حلقه چاه فلمن به عمق 12متر،خطانتقال به طول 330مترمی باشد و دبی طرح 25لیتربرثانیه می باشد.

 

مرحله انجام مطالعات:

مطالعات این پروژه در سال 1385توسط مهندسین مشاور و اقلیم طرح انجام شده است.

 

خلاصه ونتایج عملیات :

پروژه در حال حاضر تحویل بهره برداران روستای مارکین می باشد و در حال بهره برداری می باشد.

 

تصویر پروژه

 بازدید:1951
آخرین به روزرسانی: 1395/10/20