چهارشنبه, 5 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق (مدیریت مصرف)
سال رونق تولید
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان
تغذیه مصنوعی قزوین

تعیین حریم کانال های شبکه آبیاری دشت قزوین

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای قزوین

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

info@qzrw.ir

شرح خدمت:

تعیین حد مجاز برای احداث بنا یا تاسیسات در جوار کانال آبرسانی

مدارک مورد نیاز:

نامه درخواست از ارگان مربوطه به همراه مختصات جغرافیایی چهار گوشه زمین مورد استعلام و یا مختصات جغرافیایی تأسیسات مورد نیاز جهت احداث

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

-

هزینه های انجام خدمت:

-

نام بانک:

-

شعبه بانک:

-

شماره حساب:

-

نام صاحب حساب:

-

مدت زمان اجرای خدمت:

10روز

شرایط خاص خدمت:

-

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

دریافت برگه درخواست از متقاضی یا برگه استعلام از ادارات و سازمان ها

 

 

2

بازدید از محل براساس UTM ذکر شده در برگه استعلام

 

 

3

تعیین شماره کانال مورد نظر و بررسی نقشه های مربوطه از آرشیو فنی

 

 

4

محاسبات مورد نظر در چارچوب قانون ( تبصره (2) ماده 15 آئین نامه مربوط به تعیین بستر و حریم مصوب  جلسه مورخ 79/8/1 هیئت محترم وزیران به شماره  26046/ ت 23678ه و بند (خ) ماده (1) و ماده (6) و (7) آئین نامه مذکور)

 

 

5

تهیه پاسخ استعلام

 

 

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

- -
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

صیاد

خسروی

رئیس گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی

(داخلی 326)8-33239655-028

 

 بازدید:362