چهارشنبه, 5 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق (مدیریت مصرف)
سال رونق تولید
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان
تغذیه مصنوعی قزوین

رسیدگی به چاه های فرم 1 و 5 ثبت نام شده در قالب قانون تعین تکلیف چاه های فاقد پروانه

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای قزوین

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری ( مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان ها)

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

info@qzrw.ir

شرح خدمت:

رسیدگی به چاه های فرم 5و 1 فاقد پروانه

مدارک مورد نیاز:

ثبت نام متقاضی در سامانه تعیین تکلیف و تکمیل مدارک مورد نیاز

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی

هزینه های انجام خدمت:

-

نام بانک:

-

شعبه بانک:

-

شماره حساب:

-

نام صاحب حساب:

-

مدت زمان اجرای خدمت:

250 روز( ‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی و وجود تخصیص آب )

شرایط خاص خدمت:

-

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

ثبت نام متقاضی در سامانه تعین تکلیف چاه های فاقد پروانه

 

1روز

2

تکمیل مدارک مورد نیاز

 

30روز

3

بررسی واحد حقوقی

 

4روز

4

بررسی و تهیه گزارش کارشناسی

 

10روز

5

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها

 

10روز

6 درصورت موافقت کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها،‌ صدور پیش مجوز موقت   5روز
7 پس از اجرای مفاد اجازه نامه موقت، صدور پروانه بهره برداری   5روز
8 درصورت عدم موافقت کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها، ابلاغ عدم موافقت به متقاضی   5روز
9 درصورت اعتراض متقاضی به رأی صادره، طرح شکوائیه در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به عنوان مرجع شبه قضایی   90روز
10 درصورت عدم اعتراض،‌ پیگیری جهت پرومسلوب المنفعه نمودن چاه   90روز
 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

- -
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

حسین

زمانی

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 262)8-33239655-028

 

 بازدید:9738