چهارشنبه, 5 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق (مدیریت مصرف)
سال رونق تولید
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان
تغذیه مصنوعی قزوین

تأیید تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های مجاز دیزلی

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای قزوین

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری ( مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان ها)

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

info@qzrw.ir

شرح خدمت:

تأیید تحویل موقت به چاه های مجاز دیزلی

مدارک مورد نیاز:

-

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

 ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

شرکت نفت سازمان جهاد کشاورزی

هزینه های انجام خدمت:

-

نام بانک:

-

شعبه بانک:

-

شماره حساب:

-

نام صاحب حساب:

-

مدت زمان اجرای خدمت:

2 روز ( صرفاً مربوط به کنترل مشخصات چاه توسط اداره منابع آب شهرستان ها )

شرایط خاص خدمت:

-

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

ثبت نام متقاضی در سایت تجارت آسان

 

-

2

اخذ مدارک لازم توسط شرکت نفت و ارجاع به کارتابل شرکت آب منطقه ای

 

2روز

3

کنترل و بررسی مشخصات چاه مجاز و محاسبه میزان موقت توسط ادارات منابع آب شهرستان ها و ارسال به کارتابل جهاد کشاورزی

 

-

4

کنترل لازم توسط سازمان جهاد کشاورزی و ارجاع کارتابل شرکت نفت

 

-

5

صدور حواله تأمین موقت توسط شرکت نفت

 

-

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

- -
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

حسین

زمانی

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 262)8-33239655-028

 

 بازدید:665