چهارشنبه, 5 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق (مدیریت مصرف)
سال رونق تولید
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان
تغذیه مصنوعی قزوین

 اصلاح پروانه های بهره برداری و صدور پروانه بهره برداری بهینه کشاورزی 

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای قزوین

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری ( مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان ها)

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

info@qzrw.ir

شرح خدمت:

ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﻮی وزارت ﻧﻴﺮو و اصلاح پروانه های قدیمی

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی طبق فرم شماره 1

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی،  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت و سایر ارگان های ذیربط

هزینه های انجام خدمت:

هزینه کارشناسی 1.275.300ریال

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

امام خمینی (ره)

شماره حساب:

2175083303006

نام صاحب حساب:

آب منطقه ای قزوین

مدت زمان اجرای خدمت:

37 روز ( به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )

شرایط خاص خدمت:

-

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

درخواست کتبی طبق فرم شماره 1

 

1روز

2

استعلام اراضی تحت شرب جهاد کشاورزی یا میزان آب مورد نیاز چاه های صنعت،‌ خدمات از سازمانهای ذیربط

 

7روز

3

بررسی حقوقی مدارک

 

4روز

4

اخذ هزینه کارشناسی، بازدید و تهیه گزارش

 

10روز

5

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها

 

10روز

6 صدور پروانه بهره برداری جدید (‌چاه های صنعتی و خدماتی ) و پروانه بهره برداری بهینه کشاورزی   5روز
 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

- -
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

حسین

زمانی

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 262)8-33239655-028

 

 بازدید:1145
آخرین به روزرسانی: 1394/10/21