چهارشنبه, 5 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق (مدیریت مصرف)
سال رونق تولید
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان
تغذیه مصنوعی قزوین

صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب چاه های مجاز

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای قزوین

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری ( مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان ها)

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

info@qzrw.ir

شرح خدمت:

تغییر نوع مصرف چاه مجاز

مدارک مورد نیاز:

معرفی از سازمان مربوطه، درخواست کتبی طبق فرم شماره 1،‌سایر اسناد،‌مدارک لازم

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی،‌ ثبت اسناد و املاک و سایر سازمان های صادر کننده جوازهای صنعت و خدمات

هزینه های انجام خدمت:

هزینه کارشناسی 1.275.300ریال

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

امام خمینی (ره)

شماره حساب:

2175083303006

نام صاحب حساب:

آب منطقه ای قزوین

مدت زمان اجرای خدمت:

39 روز ( به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )

شرایط خاص خدمت:

-

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

معرفی نامه از سازمان مربوطه،‌ اخذ درخواست کتبی، فرم درخواست محضری و سایر مدارک مورد نیاز از متقاضی شامل اسناد مالکیت،‌ موافقت اصولی و تعهد نامه در مناطق آزاد

 

10روز

2

بررسی حقوقی مدارک ارائه شده

 

4روز

3

            اخذ هزینه کارشناسی،‌ بازدید و تهیه گزارش فنی

 

10روز

4

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها و  تعیین مشخصات فنی چاه در صورت ارائه جواز تأسیس توسط متقاضی

 

10روز

5

صدور پروانه بهره برداری دو یا چند منظوره چاه

 

5روز

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

حسین

زمانی

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 262)8-33239655-028

 

 بازدید:683