چهارشنبه, 5 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق (مدیریت مصرف)
سال رونق تولید
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان
تغذیه مصنوعی قزوین

صدورمجوز اصلاح کروکی و تمدید اعتبار مجوز حفر ، کف شکنی ، جابجایی و لایروبی

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای قزوین

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری ( مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان ها)

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

info@qzrw.ir

شرح خدمت:

صدور مجوز اصلاح کروکی و تمدید یه مجوزهای حفر، کف شکنی و جابجایی و لایروبی

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی طبق فرم شماره 1

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی و سایر سازمان های متولی صدور جوازهای صنعت و خدمات

هزینه های انجام خدمت:

هزینه کارشناسی 1.275.300 ریال

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

امام خمینی (ره)

شماره حساب:

2175083303006

نام صاحب حساب:

آب منطقه ای قزوین

مدت زمان اجرای خدمت:

40روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )

شرایط خاص خدمت:

-

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

اخذ درخواست کتبی ، فرم درخواست محضری از متقاضی و سایر مدارک مورد نیاز از جمله حدود و  میزان اراضی

 

10v,c

2

بررسی حقوقی مدارک ارائه شده

 

4روز

3

اخذ هزینه کارشناسی ، بازدید و تهیه گزارش فنی

 

10روز

4

ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها جهت بررسی و اظهار نظر

 

10روز

5

ابلاغ مصوبه کمیسیون و اخذ قرارداد حفاری

 

1روز

6

صدور مجوز درخواست شده

 

5روز

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

- -
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

حسین

زمانی

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 262)8-33239655-028

 

 بازدید:649