چهارشنبه, 5 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق (مدیریت مصرف)
سال رونق تولید
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان
تغذیه مصنوعی قزوین

تمدید پروانه بهره برداری چاه های مجاز پروانه دار

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای قزوین

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری ( مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان ها)

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

info@qzrw.ir

شرح خدمت:

تمدید پروانه بهره برداری چاه

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

 ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

-

هزینه های انجام خدمت:

هزینه کارشناسی 1.275.300 ریال

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

امام خمینی (ره)

شماره حساب:

2175083303006

نام صاحب حساب:

آب منطقه ای قزوین

مدت زمان اجرای خدمت:

10روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )

شرایط خاص خدمت:

-

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

مراجعه متقاضی به اداره امور آب شهرستان مربوطه وارائه درخواست

 

-

2

رفع نقص پرونده، شامل انسداد چاه قبلی پر نشده، پرداخت بدهی حق النظاره و نصب کنتور هوشمند آب و برق و سایر موارد لازم

 

4روز

3

بازدید وکنترل منصوبات چاه از لحاظ مطابقت با پروانه بهره برداری

 

4روز

4

صدور تمدیدیه پروانه بهره برداری

 

2روز

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

- -
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

حسین

زمانی

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 262)8-33239655-028

 

 بازدید:1468