چهارشنبه, 5 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق (مدیریت مصرف)
سال رونق تولید
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان
تغذیه مصنوعی قزوین

 صدور مجوز ادامه حفاری چاه

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای قزوین

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری ( مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان ها)

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

info@qzrw.ir

شرح خدمت:

به منظور تامین آب تخصیص یافته به واحد متقاضی

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی طبق فرم شماره 1

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

کلیه ارگان های متولی صادر کننده جوازهای واحدهای صنعتی و خدماتی وسازمان جهاد کشاورزی

هزینه های انجام خدمت:

 

 هزینه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ   2.532.070 ریال 

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

امام خمینی (ره)

شماره حساب:

2175083303006

نام صاحب حساب:

آب منطقه ای قزوین

مدت زمان اجرای خدمت:

24روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی)

شرایط خاص خدمت:

-

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

ارائه درخواست کتبی متقاضی

 

-

2

اخذ هزینه کارشناسی و بازدید  کارشناس

 

7روز

3

اظهار نظر کارشناس فنی و ارسال پرونده به کمیسیون

 

2روز

4

اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها

 

10روز

5

صدور مجوز ادامه حفاری چاه

 

5روز

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

حسین

زمانی

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 262)8-33239655-028

 

 بازدید:289