چهارشنبه, 5 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق (مدیریت مصرف)
سال رونق تولید
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان
تغذیه مصنوعی قزوین

تامین آب واحدهای صنعتی و خدماتی ازشبکه شرب شهری و روستایی

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای قزوین

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری ( مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان ها)

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

info@qzrw.ir

شرح خدمت:

استفاده از شبکه شرب شهری و روستایی جهت تأمین آب مورد نیاز واحد صنعت و خدمات

مدارک مورد نیاز:

معرفی از سازمان مربوطه، درخواست کتبی درقالب فرم شماره 1 و سایر مدارک مربوطه

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

شرکت آبفای شهری یا روستایی و سایر ارگان های مربوط به صدور جواز تأسیس واحدهای صنعتی و خدماتی

هزینه های انجام خدمت:

 
هزینه کارشناسی 1.275.300ریال
هزینه جبرانی به ازای هر متر مکعب در شبانه روز برای مصارف صنعت و خدمات در دشت ممنوعه :‌800.000 ریال

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

امام خمینی (ره)

شماره حساب:

2175083303006

نام صاحب حساب:

آب منطقه ای قزوین

مدت زمان اجرای خدمت:

60روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی و وجود تخصیص آب )  

شرایط خاص خدمت:

قرار گیری در شعاع 2 کیلومتری انشعاب آب شرب و میزان آب مورد نیاز حداکثر 10 متر مکعب در شبانه روز

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

معرفی سازمان متولی واحد مورد نظر در خصوص تامین آب به میزان حداکثر 10 مترمکعب در شبانه روز

 

1روز

2

ارسال درخواست به اداره منابع آب شهرستان مربوطه جهت اخذ هزینه و بررسی کارشناسی

 

10روز

3

استعلام از شرکت آبفای شهری یا روستایی در خصوص امکان تامین آب در صورت قرار داشتن واحد مورد درخواست در شعاع 2 کیلومتری  از انشعاب شبکه شرب

 

4روز

4

تکمیل پرونده و اخذ مدارک مورد نیاز شامل فرم درخواست شماره 1، اسناد مالکیت،تعهدنامه های مربوطه و بررسی حقوقی پرونده در صورت پاسخ مثبت شرکت آبفا/آبفار توسط اداره شهرستان مربوطه

 

10روز

5

طرح پرونده در کمیته تخصیص شرکت و تعیین میزان آب تخصیص یافته به متقاضی

 

20روز

6

ارسال پاسخ استعلام بند 1 سازمان متولی جهت صدور موافقت اصولی و جواز تاسیس واحد در صورت موافقت کمیته تخصیص

 

4روز

7

عقد قرار داد و اخذ هزینه جبرانی از متقاضیان پس از اخذ و ارائه جواز تأسیس صادره

 

7روز

8

اعلام مراتب به شرکت آبفا/آبفار جهت واگذاری انشعاب به متقاضی

 

4روز

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
ﻓﺮم ﻗﺮارداد ﻣﺎده 12

دریافت فایل

 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

حسین

زمانی

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 262)8-33239655-028

 

 بازدید:904
آخرین به روزرسانی: 1394/10/19