یکشنبه, 26 خرداد 1398

صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی با مصرف بسته بندی

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای قزوین

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

info@qzrw.ir

شرح خدمت:

نظام مند کردن بهره برداری از منابع آب سطحی

مدارک مورد نیاز:

فرم شرکاء - فرم لیست حقابه بران

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

اداره ثبت اسناد- اداره منابع طبیعی- اداره محیط زیست- دانشگاه علوم پزشکی

هزینه های انجام خدمت:

بازدید کارشناسی 1170000+ 9٪ ارزش افزوده

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

-

شماره حساب:

2175083303006

نام صاحب حساب:

آب منطقه ای قزوین

مدت زمان اجرای خدمت:

322روز

شرایط خاص خدمت:

-

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

دریافت درخواست کتبی متقاضی

 

 

2

اخذ معرفی نامه از سوی وزارت صنایع و معادن

 

 

3

دریافت مدارک مالکیت زمین محل استقرار کارخانه

 

 

4

دریافت گواهی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم آلودگی زیست محیطی کارخانه

 

 

5

دریافت گواهی تایید کیفیت منبع آب مورد تقاضا از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

6

دریافت مدارک مربوط به داشتن حقابه و تعهد رسمی در مورد عدم درخواست آب برای مصرف قبلی به میزان اختصاص یافته برای بسته بندی آب (در صورتی که متقاضی دارای حقابه از منبع آب مورد تقاضا باشد)

 

 

7

دریافت رضایت نامه رسمی مالک یا مالکین (چنانچه منبع آب مورد نظر متقاضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد،متقاضی موظف است رضایت نامه رسمی آنان را مبنی بر اجازه استفاده متقاضی از منبع آب، ارائه دهد)

 

 

8

دریافت رضایت نامه شرکاء

 

 

9

دریافت گواهی مراجع ذیربط مبنی بر بلااشکال بودن تغییر نوع مصرف (در صورتی که منبع آب مورد نظر برای بسته بندی قبلاً به مصرف دیگری می رسیده است،متقاضی موظف است گواهی مراجع ذیربط (اداره جهاد کشاورزی، اداره صنایع و معادن و ... ) را مبنی بر بلا اشکال بودن مصرف جدید ارائه نماید)

 

 

10

ارجاع پرونده به دبیرخانه هیئت سه نفره قانون توزیع عادلانه آب و عودت آن

 

 

11

صدور صورتحساب محاسبه هزینه اشتراک آب معدنی

 

 

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

فرم شرکاء دریافت فایل

فرم لیست حقابه بران

دریافت فایل
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

محسن

مولایی

رئیس گروه حفاظت آب سطحی

(داخلی 323)8-33239655-028

 

 بازدید:550
آخرین به روزرسانی: 1394/10/14