سه‌شنبه, 4 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق (مدیریت مصرف)
سال رونق تولید
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان
تغذیه مصنوعی قزوین

گردش کار پروانه های بهره برداری از منابع آبهای سطحی

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

ﺷﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﻳﻦ

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

info@qzrw.ir

شرح خدمت:

نظام مند کردن برداشتهای آب از منابع آب سطحی

مدارک مورد نیاز:

سند مالکیت -  مدارک شناسایی- تایید کابری اراضی

فایل خدمت یا گردش کار:

پروانه بهره برداری مصارف کشاورزی،آبزی پروری،بسته بندی آب معدنی

مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

اداره جهاد کشاورزی- اداره ثبت اسناد

هزینه های انجام خدمت:

بازدید کارشناسی 1170000+ 9٪ ارزش افزوده

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

-

شماره حساب:

2175083303006

نام صاحب حساب:

آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﻳﻦ

مدت زمان اجرای خدمت:

105روز

شرایط خاص خدمت:

-

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

دریافت برگه درخواست

 

 

2

اخذ هزینه کارشناسی

 

 

3

بازدید کارشناس از محل و تکمیل فرمت سه برگی گزارش

 

 

4

دریافت مدارک مورد نیاز شامل : اسناد مالکیت ، فرم لیست حقابه بران ، فرم شرکاء ، تعهد نامه محضری

 

 

5

استعلام مساحت و الگوی کشت اراضی از جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه

 

 

6

استعلام وضعیت مالکیت اراضی از اداره امور اراضی یا اداره ثبت اسناد

 

 

7

دریافت اسناد و مدارک مثبته حقابه

 

 

8

ارجاع پرونده به دفتر حفاظت آب سطحی حوزه ستادی

 

 

9

کنترل و تکمیل مدارک و ارجاع به دفتر حقوقی حوزه ستادی

 

 

10

ارجاع پرونده به کمیسیون

 

 

11

صدور پروانه بهره برداری مصرف بهینه آب کشاورزی

 

 

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

تعهدنامه دریافت فرم

فرم لیست حقابه بران

دریافت فرم

فرم شرکاء

دریافت فرم

فرم کمیسیون

دریافت فرم

 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

محسن

مولایی

رئیس گروه حفاظت آب سطحی

(داخلی 323)8-33239655-028

 

 بازدید:416
آخرین به روزرسانی: 1394/10/14