یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

مشخصات اعضاء کمیته مدیریت بحران و پدافند  غیر عامل شرکت

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت در کمیته

1

حمید

پویا

رئیس کمیته

2

سیف اله

آقا بیگی

عضو مدعو کمیته

3

یداله

ملکی

مسئول کمیته

4

رضا

اخلاص مند

عضو کمیته

5

حمید رضا

الیاسی

عضو کمیته

6

ابراهیم

جعفرنیا

عضو کمیته

7

کامران

یوسفی

عضو کمیته

8

علی

رجبی

دبیر کمیته

9

سید کمال الدین

موسوی

عضو کمیته

        10             محمد     یاریان              عضو کمیته

11

فراس

خواجوی

عضو کمیته

 بازدید:3619
آخرین به روزرسانی: 1397/03/09