یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

 

 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

حمید پویا

عضو اصلی هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی

 

 رضا اخلاص مند

 

عضو اصلی هیئت مدیره و معاون حفاظت و بهره برداری

یداله ملکی

معاونت طرح و توسعه

 کامران یوسفی

معاونت مالی و پشتیبانی

 ابراهیم جعفرنیا

مدیردفتر مطالعات پایه منابع آب

 محمد یاریان

 

مدیر منابع آب شهرستان قزوین

محسن مولایی

مدیر منابع آب شهرستان بوئین زهرا

علی نصراله زاده

رئیس اداره منابع آب شهرستان آبیک فضلعلی عبدالهی

 

سرپرست منابع آب شهرستان تاکستان

حسن نصیری
رئیس اداره منابع آب شهرستان البرز سیدحسام مهدیون
رئیس اداره منابع آب شهرستان آوج مرتضی کرامت

   بازدید:4700
آخرین به روزرسانی: 1397/06/03