دوشنبه, 30 اردیبهشت 1398

 

کارگاه آموزشی طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) قزوین برگزار گردید

طرح ملی دانش آموزی نجات آب قزوین با همکاری شرکت آب منطقه ای قزوین و اداره کل آموزش و پرورش استان، در سطح استان قزوین آغاز گردید. هدف از اجرای این طرح ارتقاء آگاهی های عمومی دانش آموزان در زمینه بحران آب استان و راهکارهای موجود می باشد.

در روز پنج شنبه مورخ 1394/02/03، کارگاه آموزشی طرح داناب توسط نماینده مشاور در دبیرستان دخترانه اندیشه سبز قزوین برگزار و کادر اجرایی و معلمین رابط طرح داناب آموزش دیدند. در این کارگاه که با حضور نمایندگان آب منطقه­ ای، نماینده آموزش و پرورش، نمایندگان مشاور و جمعی از معلمان استان برگزار گردید، معلمان مدارس به­ عنوان رابطین طرح داناب با کلیات اجرای طرح در مدارس آشنا شدند.

همچنین به منظور ارزیابی اولیه سطح آگاهی دانش­ آموزان در زمینه منابع آبی استان و چالشهای موجود، آزمونی در بین 472 نفر از دانش­ آموزان 4 منطقه از استان برگزار گردید. اقلام آموزشی شامل پوستر، بروشور و لوح فشرده نیز در حال توزیع در مدارس مجری طرح می باشد.

 بازدید:2297
آخرین به روزرسانی: 1394/04/20