یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

عنوان حوزه

تلفن مستقیم

دورنگار

شماره داخلی

دفتر مدیرعامل

33225075

33240281

247

معاونت حفاظت و بهره‌برداری

33237217

33237217

249

معاونت طرح و توسعه

33240037

33240037

216

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت

33240283

33240283

236

معاونت مالی و پشتیبانی

 33225073

33225073

279

دفتر مطالعات پایه منابع آب

33237219

33237219

290

دفتر حراست و امور محرمانه

33238952

 38241313

237

دفتر حقوقی بازرسی و رسیدگی به  

                   شکایات

33245125

33245125

280

روابط عمومی

33225071 .... 230

گروه فن آوری اطلاعات

33225072

....

 233

قراردادها

33239655 ...... 219

منابع آب شهرستان قزوین

33239660 35222169 298

منابع آب شهرستان تاکستان

35222169 35222169 ....

منابع آب شهرستان بوئین زهرا

34222491 34222491 ....

امور آب شهرستان البرز

32234005 32234005 ....

امور آب شهرستان آوج

34623894 34623894 ....
امور آب شهرستان ابیک 32881732 32881732  

 بازدید:7636
آخرین به روزرسانی: 1395/11/30