دوشنبه, 16 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است

 

عنوان پروژه/طرح:   (مشاهده فازهای پروژه)
عنوان گروه :  
کارفرما:  
پیمانکار/پیمانکاران:  
محل اجرا:  
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مشاور/مشاوران:
نماینده مجری طرح :
پیشرفت فیزیکی کل طرح:
توضیح مختصر:
توضیح طرح:
وضعیت پروژه/طرح: