دوشنبه, 25 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته دولت
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
سال رونق تولید
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم

 

 گروه  : پروژه های شرکت
تامین و انتقال آب شرب شهر قزوین از چاههای بیدستان

کل پروژه به دو قسمت غربی (چوبیندر) و شرقی (بیدستان) تقسیم شده که محدوده غربی(چوبیندر) در سنوات قبل اجرا و تحویل شده و قسمت شرقی (بیدستان) به دلیل رشد جمعیتی شهر قزوین در سال های اخیر دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : نماینده مجری طرح: مهدی منصوردهقان                                                                                       
توضیحات بیشتر

 

 

 گروه  : پروژه های شرکت
مطالعات آبرسانی از سد مخزنی بالاخانلو

هدف از این پروژه تامین بخشی از نیاز شرب 5 شهر بوئین‌زهرا، شال،دانسفهان،اسفرورین،سگز آباد و 30روستای مسیر می¬باشد

 

تاریخ شروع : 1391/03/01  |  تاریخ پایان : 1396/04/15

مجری طرح : نماینده مجری طرح: محبوبه یونسی                                                                                       
توضیحات بیشتر