یکشنبه, 26 خرداد 1398

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/03/22 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/07

بازدید:15

استعلام بهای بیمه تمام خطر ادوات و تجهیزات ثبت و اندازه گیری منابع آبی سطحی و زیرزمینی نصب شده در ایستگاههای آب و هواشناسی دفتر قراردادها 1398/02/24 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/17

بازدید:15

ارزیابی کیفی مشاور انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 1398/02/29 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/17

بازدید:20

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/02/28 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/11

بازدید:14

انجام امور خدماتی و پشتیبانی تنظیف ، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/02/21 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/03

بازدید:12

تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1398/02/17 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/28

بازدید:14

تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/01/18 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/27

بازدید:58

انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین 1397/12/25 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/11

بازدید:64

مزایده یک دستگاه نیسان وانت دو کابین کمک دار( پیکاپ) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/12/19 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/05

بازدید:70

انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در محدوده عملکرد آب منطقه ای قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/11/23 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/07

بازدید:70

مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری 405 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/10/23 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:76

تجدید مناقصه مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه دو آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/10/09 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/24

بازدید:82

10 مناقصه مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه دو آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/29 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/12

بازدید:115

9 مناقصه تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مخزنی بالاخانلو به روش طرح و ساخت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/23 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:128

انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/23 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/08

بازدید:125

تجدید پروژه اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه آمار و اطلاعات حفاظت و بهره برداری ارزیابی دفتر قراردادها 1397/04/05 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:147

7 تجدید عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/22 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/08

بازدید:140

6 تجدید انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/12 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/29

بازدید:129

5 عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/05 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:144

انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصد انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین (اعتبارات جاری شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:214

« 1 2 3 4 » صفحه: