دوشنبه, 30 اردیبهشت 1398

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه اطلاعات و آمار حفاظت و بهره برداری (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 164

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:164

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/25 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:131

22 تجدید عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/22 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/09

بازدید:158

12 انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/18 149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/03

بازدید:149

20 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/11 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/27

بازدید:139

خرید، حمل و نصب قطعات و تجهیزات یدکی ایستگاههای آب و هواشناسی و تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:163

انجام عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 175

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:175

11 مناقصه اجرای کانال انتقال اصلی جهت استفاده از پساب تصفیه خانه تاکستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/27 210

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/14

بازدید:210

1 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/20 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:179

فروش یک دستگاه خودرو سبک مازاد قابل شماره گذاری (پژو 405 مدل 1385) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/15 157

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:157

انجام عملیات حفاری و لوله گذاری 15 حلقه چاههای پیزومتری (مشاهده ای) در محدوده دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/07 206

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:206

عملیات تهیه ، حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل) شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/15

بازدید:179

2 انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 193

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/11

بازدید:193

1 مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/24 196

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/09

بازدید:196

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخافات منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 1396/11/16 216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/01

بازدید:216

تجدید مزایده فروش 2 دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده از طریق سامانهsetadiran مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/12 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/27

بازدید:195

فروش دو دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده از طریق سامانه ستاد(setadiran) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها- 1396/09/26 253

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:253

انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب سد طالقان به مصارف شرب استان ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/08/15 415

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/29

بازدید:415

استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت مصالح بتنی و خاکی پروژه احداث کانال اصلی شبکه آبیاری سد نهب ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/07/22 285

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/04

بازدید:285

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/07/22 267

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/04

بازدید:267

« 1 2 3 4 » صفحه: