پنجشنبه, 8 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل
گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل
بیانات مقام معظم رهبری پویش
هفته دولت
#هر هفته: الف_ب_ایران
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
محرم و صفر

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
1 انجام مطالعات گردشگری سد مخزنی نهب ارزیابی دفتر قراردادها 1399/07/28 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/22

بازدید:23

19و952و337 انجام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم ساختمان اداری جدید شرکت ارزیابی دفتر قراردادها 1399/07/12 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/31

بازدید:34

احداث راه روستایی درجه 3 حدود 3.6 کیلومتر- سد مخزنی نهب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/06/31 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/15

بازدید:47

انجام عملیات ساماندهی و بهسازی رودخانه شترک در محدوده شریفیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/05/26 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/14

بازدید:56

شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی ، احداث و بهره برداری سامانه انتقال آب از خروجی تصفیه خانه آب زیاران به شهرها و روستاهای تحت پوشش به روش BOT خودگردان ارزیابی دفتر قراردادها 1399/06/05 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/06

بازدید:85

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی نهب و تاسیسات وابسته ارزیابی دفتر قراردادها 1399/05/04 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/17

بازدید:133

انجام عملیات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/04/29 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/16

بازدید:71

اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه های حاجی عرب و دلیچای مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/04/22 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/10

بازدید:76

انجام عملیات طرح ساماندهی رودخانه آقچه مزار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/04/22 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/10

بازدید:84

انجام خدمات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از مجموعه اماکن و تاسیسات تحت پوشش شرکت آب منطقه ای قزوین در محدوده فعالیت شرکت در ستاد و پروژ ها مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/03/24 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:115

1 انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوضه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 1399/03/17 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/03

بازدید:129

انجام امور خدمات پشتیبانی تنظیف ، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/03/10 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/24

بازدید:108

انجام عملیات اجرایی احداث کانال های pc1 الی pc5 شبکه آبیاری سد مخزنی نهب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/03/21 171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/24

بازدید:171

انجام عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه های جزمه ، تازه آباد و زیاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/02/27 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/13

بازدید:131

1 تهیه نقشه توپوگرافی ، ساخت پیلار و خدمات میکروژئودزی سد مخزنی بالاخانلو ارزیابی دفتر قراردادها 1399/02/29 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/07

بازدید:144

انجام عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه های جزمه ، تازه آباد و زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/12/21 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/07

بازدید:150

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آب زیرزمینی و سطحی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/30

بازدید:150

انجام عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه یالیان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/12/12 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:145

خرید تجهیزات پایش کیفیت آب مخزن سد بالاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/12/10 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/27

بازدید:132

خرید تجهیزات پایش کیفیت آب مخزن سد نهب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/12/10 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/27

بازدید:134

« 1 2 3 4 5 » صفحه: