چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان سیاست وزارت نیرو

برنامه های شرکت آب منطقه ای

 

مدیریت تقاضای آب

تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری و نصب کنتور هوشمند با هدف نصب 2500 کنتور بر روی چاههای برقی طی سالهای برنامه ششم که در سال 1395پیش بینی می گردد 500 کنتور حجمی و فهام از مقدار ذکر شده نصب گردند

حمایت از طرحهای کاهش مصرف آب شرب و طرح و بررسی موضوع در جلسات شورای حفاظت استان  

در این راستا مقرر شده است کمیته ای در نظام مهندسی ساختمان جهت مصرف بهینه آب ایجاد و راهکارهای اصلاح صنعت ساختمان را برای صرفه جویی در منابع آب و انرژی و از سویی تامین آب مورد نیاز فضای سبز ساختمان ارائه نماید

متناسب نمودن طرحهای کشاورزی و صنعتی با توجه به میزان آب قابل برنامه ریزی استان . آب قابل برنامه ریزی محدوده مطالعاتی قزوین برای مصرف کشاورزی 877/7 و برای مصرف صنعتی 35/8 میلیون متر مکعب در سال است.

اصلاح ساختار تامین منابع آب

حفاظت از آبهای سطحی، کاهش سهم برداشت منابع آب زیرزمینی برای مصارف مختلف از طریق انسداد چاههای غیر مجاز، تقلیل منصوبات چاههای مجاز و صدور پروانه های مصرف بهینه (پیش بینی می گردد در سال 1395 حدود 400 حلقه چاه غیرمجازمسدود شده و 46 میلیون متر مکعب صرفه جویی بعمل آید.)

مطالعه استفاده از آبهای غیر متعارف (پساب) در شهرستانهای البرز، بوئین زهرا و تاکستان خاتمه یافته است و در صورت تأمین اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال این پروژه های اجرایی گشته و حدود 73میلیون متر مکعب آب تأمین خواهد گردید

تقویت آبخوان از طریق طرحهای تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب با هدف تغذیه مصنوعی 5 میلیون متر مکعب در سال

واگذاری طرح آبرسانی از چاههای بیدستان به سرمایه گذار خصوصی به روش  BOT ظرف یک ماه آتی با هدف تأمین آب شرب بمیزان 17.6 میلیون مترمکعب

اخذ مجوز ماده 215 و واگذاری طرح آبرسانی از سد طالقان به سرمایه گذارخصوصی به روش BOT ظرف یک سال آتی با هدف تأمین آب شرب بمیزان 60 میلیون مترمکعب

استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب فاینانس داخلی (ماده56) برای سدهای نهب و بالاخانلو

اصلاح ساختار تامین منابع آب

حداث سد مخزنی نهب با حجم مخزن 120 mcm با هدف بهبود 8300 هکتار اراضی کشاورزی

احداث سد مخزنی بالاخانلو با حجم مخزن 38.5 mcm با هدف تأمین آب شرب بمیزان 9 میلیون متر مکعب

اتمام مطالعات سد برمانک و اجرای آن با حجم مخزن 18.5 mcm با هدف بهبود 850 هکتار از اراضی و توسعه 1745 هکتار

احداث گاردریل در نقاط حادثه خیز کانالها و رودخانه ها که طول نقاط حادثه خیز شناسایی شده 500 کیلومتر می باشد که می بایست ایمن گردد.

انجام مطالعات کمی و کیفی منابع آب

مطالعه و اجرای طرحهای کوچک تأمین آب با هدف شناسایی نقاط مناسب برای مهار آبهای سطحی از طریق احداث سدهای کوچک و ایجاد تأسیسات مناسب آبگیری از رودخانه ها و اجرای تأسیسات شناسایی شده

اجرای حد بستر و حریم رودخانه بمیزان 285کیلومتر، مطالعه ساماندهی و حد بستر و حریم رودخانه به میزان 390 کیلومتر، تهیه نقشه و نقشه برداری رودخانه بمیزان 380 کیلومتر، اجرای 6 کیلومتر ساماندهی رودخانه ها، آزاد سازی و اجرای بستر مازاد رودخانه بمیزان 80 هکتار

راه اندازی و تجهیز چاههای تلفیقی به تعداد 102 حلقه و حفاظت از تجهیزات و تأسیسات چاهها بعلت خشکسالیهای اخیر

اصلاح الگوی مصارف آب

تامین و تخصیص آب کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات متناسب با نیازهای  هر واحد و منطبق بر مصرف بهینه آب البته درخصوص تأمین آب، در سال 95 اولویت تأمین آب شرب روستاها با جمعیتی بالغ بر 50 هزار نفر می باشد. میزان تخصیص آّب پیش بینی شده برای سایر مصارف 7 میلیون متر مکعب با اشتغالزایی 2000نفر است.

اصلاح نظام تعرفه گذاری با رویکرد نزدیک شدن به قیمت واقعی آب و مصرف اقتصادی و بهینه آب (در حال حاضراز منابع آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی  بنابر قانون تعرفه ای دریافت نمی شود و برای مصارف کشاورزی از منابع آب سطحی نیز تعرفه 517 ریال برای هر متر مکعب دریافت می شود که با رقم واقعی تفاوت زیادی دارد و باید با هماهنگی سایر دستگاهها در جهت معرفی آب به عنوان یک کالای اقتصادی و نزدیک نمودن قیمت آن به قیمت واقعی تلاش نمود.)

افزایش آگاهیهای عمومی و فرهنگ سازی از طریق طرح داناب که در سال 95 برای حدود 47000 دانش آموز برای آشنایی با مسائل و مشکلات حوزه  آب و ... اجرا خواهد شد و همچنین از طریق برنامه های صدا و سیما (در سال 95 اجرای 8 برنامه تلویزیونی با حضور مدیران شرکت و اساتید بخش آب و برنامه های تبلیغاتی و ... پیش بینی شده است.)

کاهش مصرف سرانه و هدررفت آب از طریق مرمت و بازسازی کانال اصلی بطول 94 کیلومتر، مرمت و بازسازی کانالهای درجه 1و 2 و3 شرق شبکه بطول 227/9 کیلومتر و همچنین غرب شبکه بطول 227/9 کیلومتر و ساخت و نصب دریچه های هیدرومکانیکال و مرمت و بازسازی کلیه تأسیسات آبی در دست بهره برداری

تقویت و ایجاد بازارهای محلی آب

تقویت و ایجاد بازارهای محلی با هدف شناسایی ذینفعان، تشکیل بازار و پایش آن

واگذاری طرح آبرسانی از چاههای بیدستان به سرمایه گذار خصوصی به روش  BOT ظرف یک ماه آتی

واگذاری طرح آبرسانی از سد طالقان به سرمایه گذارخصوصی به روش BOT ظرف یک سال آتی

توانمندسازی تشکلهای آب سطحی و زیرزمینی و واگذاری امور توزیع آب به تشکلها

 بازدید:1728
آخرین به روزرسانی: 1395/11/03